Pgb-budget steeds vaker te krap: ‘Er is scheefgroei ontstaan’.

Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) komen steeds vaker financieel niet uit, omdat de tarieven van zzp’ers in de zorg flink zijn toegenomen. Dat ziet Per Saldo, een vereniging voor mensen met een pgb. De vereniging kreeg in de eerste maanden van dit jaar al ruim 250 meldingen binnen over te hoge kosten […]

Hervorm de jeugdhulp nú!

Kwetsbare kinderen, gezinnen, hulpverleners en jeugdhulporganisaties kunnen niet langer wachten op hervorming van de jeugdhulp. Het is nú tijd voor politieke actie: de Hervormingsagenda Jeugd die ons eigenlijk voor januari 2022 was beloofd moet er nu éindelijk komen. Daarom maakten organisaties van cliënten, hulpverleners en jeugdhulporganisaties samen een animatie, die onderaan dit bericht […]

Wmo schiet tekort voor mensen met complexe zorgvraag .

Burgers die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ervaren weinig invloed en regie tijdens het proces van aanvragen. Vaak stuiten ze op wantrouwen en stroperige procedures. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman. De bevindingen uit het rapport ‘Burger in zicht!’ sluiten aan bij signalen die Ieder(in) al jaren […]

Lang niet alle Nederlandse films en programma’s zijn ondertiteld: ‘Vorm van uitsluiting’

Televisie, films en streamingdiensten zijn nog altijd niet volledig toegankelijk voor de 1,5 miljoen doven en slechthorenden in Nederland. Link: Minimumnormen die vijftien jaar geleden werden vastgesteld voor ondertiteling zijn sindsdien niet meer aangescherpt. Aan films en series op streamingdiensten als Netflix, Videoland en HBO Max worden op dit terrein überhaupt geen wettelijke […]

Mensenrechtencollege: school had meer onderzoek moeten doen naar behoefte thuiszittend kind.

Kinderen met een handicap of chronische ziekte moeten onderwijs kunnen volgen. Scholen hebben onder het gelijke behandelingsrecht de plicht om te onderzoeken wat de mogelijkheden daarvoor zijn. In het geval van de Zuid-Hollandse scholenstichting Panta Rhei is dat onvoldoende gedaan bij een kind, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De […]

GebruikersNetwerk Digitale Inclusie: ‘Leg ontoegankelijke sites en apps sancties op’.

Het toegankelijk maken van overheidswebsites en -apps verloopt te langzaam. Daardoor kunnen veel mensen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en ouderen hun zaken met de overheid niet zelfstandig regelen. Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie roept daarom staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering) – via een brief aan de Tweede Kamer – op het mogelijk te maken […]

Schiphol onder verscherpt toezicht voor gebrekkige hulp aan reizigers met handicap.

Schiphol moet beter zijn best doen om mensen met een beperking te helpen. De luchthaven schiet op dit punt nog steeds tekort en staat daarom onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook zijn er twee bestuurlijke boetes opgelegd. Link: Dat staat in het jaarverslag van de ILT over de […]

Aanpassing Artikel 1 van grote betekenis voor mensen met handicap.

Afgelopen dinsdag 21 maart werd in het Provinciehuis Utrecht de nieuwe plaquette van Artikel 1 onthuld. Marijk Jansen en haar dochter Rosa waren hierbij. Marijk vertelde wat de verandering van Artikel 1 voor haar en Rosa betekent, zo meldt Ieder(in). Verhaal van Marijk: Bedankt dat ik wat mag zeggen tijdens deze bijeenkomst. Ik […]

Minister Wiersma: inclusief onderwijs wordt de norm.

Minister Wiersma van primair en voortgezet onderwijs heeft deze week in een brief aan de Kamer heel duidelijk uitgesproken dat inclusief onderwijs de norm wordt in Nederland. In de brief schetst hij de route om stapsgewijs toe te werken naar inclusief onderwijs in 2035. Ieder(in) is heel blij met deze opstelling van de […]

Slechts kwart van ov-haltes in Amsterdam toegankelijk voor reizigers met beperking.

Van de 1298 ov-haltes in Amsterdam is slechts 27 procent goed toegankelijk voor personen met een beperking. Het college wil samen met de Vervoerregio Amsterdam investeren om dit percentage flink te verhogen. Dat meldt Het Parool. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer) schrijft aan de gemeenteraad dat ze wil dat in […]