Sporters met een beperking kunnen steun krijgen vanuit de gemeente.

HOOFDDORP Wethouder Mariëtte Sedee van Sport en Volksgezondheid heeft op het gemeentehuis in Hoofddorp een estafette stokje aangenomen van rolstoeldanser Astrid Jonker. De overdracht staat symbool voor het initiatief om hulpmiddelen uit te lenen aan sporters met een beperking in gemeente Haarlemmermeer. “Voor mensen met een beperking kan het lastig zijn om actief […]

Bijeenkomst over de Lokale Inclusie Agenda: begrip begint bij ontmoeten.

Op 5 juli zaten vijftig vertegenwoordigers uit de achterban van Ieder(in) achter hun beeldscherm. Het onderwerp: de Lokale Inclusie Agenda (LIA). Want, hoe staat het daar eigenlijk mee? Sinds 2016 is elke gemeente verplicht om in een LIA afspraken te maken over de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. In de dagelijkse praktijk lopen […]

Zeven jaar na de ratificatie: hoe gaat het met de uitvoering van het VN-verdrag Handicap?.

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland. Vandaag is dat zeven jaar geleden. Ieder(in) ziet dat er nog veel moet gebeuren. Mensen met een beperking of chronische ziekte ervaren nog nauwelijks verbeteringen. Op dit moment zet de overheid wel stappen om het verdrag uit te voeren. We zetten de belangrijkste […]

Forse verhoging van het sociaal minimum is nodig.

Vrijdag 30 juni presenteerde de Commissie Sociaal Minimum het eerste deel van het rapport ‘Een zeker bestaan’. Dit rapport concludeert dat veel mensen met een inkomen rond het sociaal minimum moeilijk rond kunnen komen. De commissie adviseert daarom om een aantal maatregelen te nemen. Ieder(in) steunt de adviezen uit het rapport en vraagt […]

NZa: ‘Misstanden voorkomen door veranderingen in persoonsgebonden budget’.

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een waardevol instrument in de Wet langdurige zorg waarmee cliënten zelf zorg en ondersteuning kunnen inkopen. Het is essentieel dat dit systeem goed functioneert zodat cliënten passende zorg ontvangen. Maar het kan ook leiden tot schrijnende situaties als zorgaanbieders geen goede zorg leveren of onterecht veel declareren. De […]

Heb je een hulpmiddel? Meld je ervaringen.

Heb je in de afgelopen 12 maanden positieve of negatieve ervaringen opgedaan met een hulpmiddel? Doe dan mee met onze lopende Meldactie hulpmiddelen. Gaat het nu beter?. Twee jaar geleden zijn er afspraken gemaakt met gemeenten, zorgverzekeraars en leveranciers om de dienstverlening op het gebied van hulpmiddelen te verbeteren. Met onze meldactie hebben […]

Noodkreet ouders: ‘Bescherm het recht op goede zorg!’.

Ouders en andere verwanten van mensen met een verstandelijke beperking pleiten voor een betere zorg voor hun naasten. Mensen met een verstandelijke beperking hebben zorg nodig bij alles wat zij doen, hun hele leven lang. Zij kunnen niet altijd zelf hun zorg regelen of zeggen wat zij willen, dat doen dan hun verwanten: […]

Werkcoalitie kaart schrijnende gevolgen sociale zekerheidsstelsel aan.

Kun je vanwege je beperking geen volledige werkweek werken? Dan zit je mogelijk je leven lang ‘gevangen’ in de bijstand. Heb je ondersteuning nodig bij het vinden van werk of om maandelijks rond te komen? Dan ben je afhankelijk van jouw gemeente hoe je geholpen wordt. Deze twee schrijnende gevolgen van het sociale […]

Wijziging Participatiewet positief voor mensen met visuele beperking.

De Tweede Kamer wil dat de verantwoordelijkheid om mensen met een visuele beperking van werk te voorzien weer centraal bij het UWV ligt, in plaats van bij de gemeente. Ieder(in) is positief over deze wijziging van de Participatiewet, maar hamert ook op andere mogelijke verbeterpunten. Hoe zit het bijvoorbeeld met mensen met andere […]

Mensen met een beperking vallen nog steeds buiten de boot op de arbeidsmarkt.

Mensen met een arbeidsbeperking staan ondanks de grote vraag naar personeel nog vaak aan de kant. Hoewel er de laatste tijd veel regelingen en afspraken zijn gemaakt om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen, is dit nog lang niet altijd terug te zien in de praktijk. In de afgelopen […]