Het- Oogcafé: laagdrempelige ontmoetingsplek voor slechtzienden.

HOOFDDORP Het Oogcafé is een (gratis) laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met een visuele beperking, hun naasten,vrienden, mantelzorgers en geïnteresseerden in visuele problematiek. Elke derde woensdag van de maand zijn blinden, slechtzienden en andere geïnteresseerden welkom om met elkaar in gesprek te gaan. Het draait allemaal om ervaringen uitwisselen, informatie van professionals en de […]

College Rechten van de Mens rapporteert ontoegankelijkheid zorgsysteem.

Het College voor de Rechten van de Mens wijst er in zijn jaarlijkse rapport op dat het zorgsysteem in Nederland erg ingewikkeld is. Ook de informatievoorziening over dit systeem is volgens het college niet optimaal. In 2016 bekrachtigde Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Link: Het College voor […]

Verandering: rolstoel of scootmobiel in instellingen Wet langdurige zorg.

Per 1 januari 2020 verandert de verstrekking van mobiliteitshulpmiddelen – zoals een rolstoel of scootmobiel – voor veel mensen die in een instelling wonen. Als je in een instelling woont zonder behandeling, kun je hiermee te maken krijgen. Het hulpmiddel wordt volgend jaar verstrekt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en niet langer […]

Kom naar debat VN-verdrag: 19 december in de Tweede Kamer.

Volgende week, donderdag 19 december bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van de uitvoering VN-verdrag Handicap. Daarbij komt ook de Schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap aan de orde. Daaruit blijkt dat het niet goed gaat met de uitvoering en dat in veel opzichten de positie van mensen met een beperking zelfs achteruit […]

‘Toegankelijkheid Amsterdams openbaar vervoer verslechterd sinds Noord/Zuidlijn’.

Volgens Cliëntenbelang Amsterdam is de loopafstand na de grote wijzigingen in het Amsterdamse lijnennet door de Noord/Zuidlijn in veel gevallen veel groter geworden. De organisatie die zich hard maakt voor mensen met een beperking zegt dat uit onderzoek via het digitale klachtenpanel blijkt dat de afstand die mensen moeten lopen naar haltes soms […]

Hulphonden lopen trauma op door vuurwerk. ‘Het leek hier wel oorlog’.

Tierra is de trouwe assistentiehond van Ina de Ritter. Maar de zwarte hond zou deze dagen het liefst binnen blijven. “Afgelopen zaterdag tijdens het uitlaten leek het hier in Barendrecht wel oorlog”, zegt de vrouw. “Zó’n harde donderslagen, dan raakt die hond in paniek.” Eenmaal binnen, weg van het knalvuurwerk, gaat het wel […]

‘Jongeren met beperking in sommige regio’s te vroeg van school gestuurd’.

Jongeren met een beperking worden in sommige regio’s te vroeg van school gestuurd, terwijl ze volgens de wet tot hun twintigste les mogen krijgen. Dat zeggen scholen voor speciaal onderwijs tegen Reporter Radio (KRO-NCRV). Het radioprogramma vermoedt dat het om tientallen jongeren gaat. De kwestie draait om de laatste twee jaar van het […]

Verbod op discriminatie vanwege handicap of geaardheid mogelijk in Grondwet.

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het ‘non-discriminatiebeginsel’ in de Grondwet wordt uitgebreid. Er zou aan moeten worden toegevoegd dat ook discriminatie vanwege “handicap of seksuele gerichtheid” niet is toegestaan. Een initiatiefwet van D66, GroenLinks en PvdA kreeg vandaag in de Tweede Kamer vooral lof. Het voorstel is al in […]