Facultatief protocol bij VN-verdrag Handicap: na 6 jaar op weg naar ratificatie?.

De Raad van State (RvS) heeft op verzoek van de Rijksoverheid een advies uitgebracht over de ratificatie van het facultatief protocol bij het VN-verdrag Handicap. Het advies is ook opgesteld voor de facultatieve protocollen bij het Kinderrechtenverdrag en het verdrag voor de Economische en Sociaal-Culturele rechten (IVESCR). De RvS zegt nu dat het […]

Kamer: maak noodzakelijke overheidsapps op korte termijn toegankelijk.

De meest noodzakelijke overheidsapps moeten op korte termijn 100% toegankelijk worden. Dit staat in een motie die de Tweede Kamer op 5 juli heeft aangenomen. De Kamer vraagt Staatssecretaris van Huffelen van Digitale Zaken om hiervoor een plan te maken, en Ieder(in) en andere belangenorganisaties hierbij te betrekken. Het plan moet vóór de […]

Vraagtekens bij landelijke prestatieafspraken voor de huursector.

Na maanden onderhandelen hebben het ministerie van BZK (Volkshuisvesting), Aedes (vereniging van woningcorporaties), gemeenten, provincies en de Woonbond afspraken gemaakt over de sociale huursector. De corporaties gaan fors investeren in betaalbaarheid, duurzaamheid en extra sociale huurwoningen. Dat zijn goede stappen vindt Ieder(in), maar de woningnood onder mensen met een beperking wordt er niet […]

Verkeerd: geblokkeerde blinden- geleidestroken.

HOOFDDORP Onder de naam ‘Verkeerd’ bekijken we in deze rubriek gevaarlijke of bijzondere verkeerssituaties in Haarlemmermeer. Deze week: geblokkeerde blindegeleidelijnen in het centrum van Hoofddorp. ‘Zó parkeren tegenover andere ‘disabled persons. Gruwelijk!’ Dat mailt lezer René ons. Hij stuurde foto’s van de blokkade van een enkele blindegeleidelijnen in het centrum van Hoofddorp. Overigens […]

Minister publiceert Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.

Minister Helder van langdurige zorg heeft vandaag de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking gepubliceerd. Ieder(in) en een aantal lidorganisaties hebben meegewerkt aan de voorbereidingen voor de Toekomstagenda. Het resultaat is een Toekomstagenda die gaat over meer dan zorg en ondersteuning. De agenda gaat ook over beter meedoen in de […]

Kabinet: maak werk van omzetting Europese Toegankelijkheidsakte.

Op dit moment werken verschillende ministeries aan de omzetting van de Europese Toegankelijkheidsakte in Nederlandse wet- en regelgeving. De deadline voor deze omzetting, 28 juni 2022, is niet gehaald. Voor Ieder(in) aanleiding voor een brief aan de Tweede Kamer waarin wij onze zorgen uiten over het (trage) proces van omzetting en de kwaliteit […]

Heb je een hulpmiddel? Meld je ervaringen.

Heb je dit jaar positieve of negatieve ervaringen opgedaan met een hulpmiddel? Doe dan mee met onze lopende Meldactie hulpmiddelen. Gaat het nu beter dan vroeger?. In 2022 moeten veel voorkomende problemen op het gebied van hulpmiddelen verholpen zijn. Dat is zo afgesproken met gemeenten, zorgverzekeraars en leveranciers. Als cliëntenorganisaties willen we met […]

Maak landelijke afspraken over toegankelijke en passende woningen.

De Tweede Kamer vergadert op 30 juni over het woonbeleid. Ieder(in) roept samen met Per Saldo en de jongeren van JongPIT de Kamerleden op om heldere afspraken te maken over meer toegankelijke en passende woningen voor mensen met een beperking. Programma voor aandachtsgroepen lost de woningnood niet op. Op dit moment is er […]

Fonds Gehandicaptensport lanceert nieuwe fitness-app: Uniek Sporten Thuis.

Fonds Gehandicaptensport lanceert vandaag officieel de nieuwe Uniek Sporten-app, waarin een belangrijk onderdeel is opgenomen: thuis sporten en bewegen. Deze app zorgt ervoor dat mensen met een beperking, die veelal onvoldoende toegang tot sport hebben, weer gaan sporten en bewegen. Gewoon vanuit huis. Fysieke inactiviteit, overgewicht en lage vitaliteit vormen een groot probleem […]