Oogvereniging lanceert nieuwe patiëntengroep voor mensen met sterke bijziendheid.

Heb je een brilsterkte van -6 of meer? Dan heb je hoge myopie, oftewel sterke bijziendheid. Steeds meer mensen in Nederland hebben hiermee te maken, met alle risico’s van dien. Op 5 juli 2021 lanceert de Oogvereniging daarom de nieuwe patiëntengroep Hoge Myopie. Overal ter wereld zien we bijziendheid (myopie) toenemen door het […]

Kinderambassadeurs van Het Gehandicapte Kind vragen aandacht voor inclusief spelen en leren.

Afgelopen dinsdag overhandigden kinderambassadeurs Leona en Pauline, samen met Henk-Willem Laan (directeur het Gehandicapte Kind) en Rick Brink (voormalig minister Gehandicaptenzaken) het document ‘Een inclusieve samenleving start bij kinderen’ aan de Kamercommissie VWS. Hiermee vroegen ze aandacht voor samen spelen en leren. Leona en Pauline vertelden dat ze het belangrijk vinden dat kinderen […]

Persoonsgebonden budget ook inzetbaar voor zorg in instelling.

De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van het Besluit langdurige zorg (Blz), waardoor inwoners met een pgb in kleinschalige wooninitiatieven hun pgb behouden als het wooninitiatief zorg gaat leveren via een zorgkantoor. De individuele zorgafspraken van individuele inwoners van een wooninitiatief blijven dan de basis voor de zorgvraag in plaats van collectieve […]

Ieder(in) vraagt in brief aan Tweede Kamer om aandacht voor de woningnood onder mensen met een beperking.

Woensdagavond 30 juni debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van de ouderenhuisvesting. Ieder(in) heeft samen met de Woonbond een brief gestuurd, waarin we aandacht vragen voor het gebrek aan toegankelijke woningen en woonvormen voor mensen met een beperking, jong en oud. Wel aandacht voor ouderen maar nauwelijks voor mensen met beperking. Het […]

Steunpunt Coronazorgen biedt info en hulp bij mentale problemen.

Bij Steunpunt Coronazorgen vinden mensen tips, hulp en informatie over hoe je met je gevoelens en zorgen om kan gaan in de coronacrisis. Het Steunpunt Coronazorgen is er voor iedereen. In het bijzonder als je het emotioneel zwaar hebt door de gevolgen van het coronavirus. Bijvoorbeeld als je zelf corona hebt (gehad), geldproblemen […]

Hoe staat het ervoor met de toegankelijkheid van het spoor.

Elke 5 jaar onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de toegankelijkheid van het spoor in Nederland. Het Actualisatierapport Toegankelijkheid Spoor 2021 geeft zicht op hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van de stations en de treinen die op deze stations stoppen. Dit rapport is deze week naar de Kamer gestuurd. Veel […]

Grote verschillen tussen gemeenten in lokale inclusie.

Als het gaat om de implementatie van het VN-Verdrag Handicap in gemeenten zijn er grote verschillen. Dit blijkt uit een flitspeiling van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en Movisie. Volop aan de slag of geen prioriteit. Uit de flitspeiling blijkt dat gemeenten in drie categorieën kunnen vallen. Er zijn gemeenten die al volop […]

Nieuwe Eigen Verklaring voor uitzondering mondkapjesplicht.

Vanaf 26 juni geldt de mondkapjesplicht op veel minder plekken. In het openbaar vervoer, ziekenvervoer, test- en priklocaties, voortgezet onderwijs en een aantal andere plekken blijft het dragen van een mondkapje verplicht. Als je door ziekte of beperking geen mondkapje kunt dragen, gebruik dan de Eigen Verklaring, die het oude uitzonderingskaartje vervangt. De […]

Ook verandering in ‘resultaatgerichte’ Wmo voor individuele begeleiding.

Na huishoudelijke hulp moet ook individuele begeleiding binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in uren worden toegekend en niet op basis van ‘resultaat’. Dat bepaalde de rechter eind mei in een uitspraak die opnieuw gemeenten voor vragen stelt. Link: De lokale overheden kloppen hierover aan bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze […]

Apps overheid nog nauwelijks toegankelijk.

Belangenorganisaties voor mensen met een beperking, ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid maken zich grote zorgen over de toegankelijkheid van overheidsapps. Slechts 1 van minstens 500 apps van de Nederlandse overheid is aantoonbaar toegankelijk voor mensen met een beperking. Dit blijkt uit onderzoek door Stichting Appt. Het gevolg is dat gebruikers met […]