Gemeenteraadsverkiezingen: Check je Lokale Partijprogramma’s!

Wil jij graag weten of jouw lokale politieke partijen aandacht hebben voor mensen met een beperking en chronische ziekte? Als betrokken burger of als belangenbehartiger? Check dan hun partijprogramma’s. Ga zelf aan de slag . Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen stellen hiervoor lokale verkiezingsprogramma’s op. Maar hebben zij daarin ook daadwerkelijk […]

Aanpassing voordeur ateliercomplex zelf regelen en betalen?.

Sinds enige tijd kan ik mij alleen nog per rolstoel of scootmobiel verplaatsen. Ik ben beeldend kunstenaar en huur al jaren een atelier op de begane grond in een ateliercomplex. Dit complex is van een stichting die van de gemeente subsidie krijgt. De voordeur is voor mij een onneembare hindernis. Ik heb de […]

Tips voor verkiezingsuitingen en -evenementen: maak het begrijpelijk en toegankelijk.

Op dit moment is politiek voor 1 op de 4 mensen in Nederland niet toegankelijk. Zij hebben moeite met het begrijpen van informatie van politieke partijen of ervaren drempels in de toegankelijkheid. Om politieke partijen te helpen dit beter te doen hebben ProDemos, Stichting Lezen en Schrijven en Ieder(in) in opdracht van het […]

Reserveer voldoende budget voor toegankelijk OV.

Deze week behandelt de kamer de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wij vragen de Kamerleden om vast te houden aan de ambitie voor een nieuw en beter besluit toegankelijkheid OV. Dit proces is in volle gang en kan alleen een goed einde krijgen wanneer er voldoende budget gereserveerd wordt. Zo […]

Ervaring met belastingaangifte en specifieke zorgkosten?.

Heb jij of je vereniging ervaring met het invullen van belastingaangiften voor mensen die meerkosten hebben op het gebied van ziekte of handicap? Of heb jij binnen je gemeente ervaring met het ondersteunen van mensen bij hun inkomenssituatie en het gebruik van lokale regelingen? Denk dan – eenmalig – met ons mee over […]

Uitsluiting? Met een handicap word je pas echt uitgesloten.

De meeste mensen kunnen zich laten vaccineren of testen. Mensen met een handicap kunnen de handicap niet thuis laten. Mensen met een handicap hebben al decennia te maken met uitsluiting. Ze kunnen bijvoorbeeld niet altijd een café of restaurant binnen en als ze al binnen kunnen is er dan een wel een toegankelijk […]

Kom in actie voor verbetering uitvoering hulpmiddelen in je gemeente.

Op maandag 26 oktober heeft minister De Jonge de verbeterafspraken rondom toegang, levering, service en onderhoud van hulpmiddelen naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze afspraken zijn onderdeel van het ‘Landelijk normenkader hulpmiddelen’ dat eerder verscheen. De verbeterafspraken vormen de start van de uitvoering van het Landelijk normenkader hulpmiddelen, waarbij de zorgvraag van de […]

Kwaliteit reisassistentie in OV moet betrouwbaar zijn.

De reisassistentie die NS en andere vervoerders biedt, moet betrouwbaar en van hoge kwaliteit zijn. Nu en in de toekomst. Zodat iedereen die reisassistentie nodig heeft met een gerust hart de trein kan nemen. Mensen met een beperking moeten zich net als ieder ander vrij en zo zelfstandig mogelijk kunnen verplaatsen naar school, […]

Mindervalide reizigers hebben last van kapotte liften: “Dan maar weer naar huis”

De 9-jarige Vesper gaat wekelijks met haar begeleider Maartje Oliemans naar paardrijles. Een gezellig uitje, maar de reis door Amsterdam verloopt vaak met flinke hindernissen. Kapotte liften op de verschillende metrostations zorgen ervoor dat Maartje en Vesper regelmatig stranden. Dit jaar alleen al telde het GVB 338 liftstoringen met een gemiddelde uitvalstijd van […]