Zorgen bij Wajongers: ondanks belofte er toch op achteruit.

De wijziging van de Wajong per 1 januari zorgt voor onrust onder mensen met een beperking. Link: Niemand zou er op achteruitgaan,  maar nu lijkt het er toch op dat sommige werkende Wajongers per maand minder geld krijgen dan vorig jaar. Het ministerie van Sociale Zaken en uitkeringsinstantie UWV doen onderzoek naar deze […]

Bezuinigingen in het sociaal domein raken mensen met een beperking hard.

Steeds vaker lopen mensen met een beperking aan tegen bezuinigingen in het sociaal domein. Dat belemmert hun volwaardige deelname aan de samenleving. Ieder(in) heeft daarom op verschillende manieren signalen verzameld over bezuinigingen op maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatievoorzieningen. Achterban trekt aan de bel. In het najaar van 2020 trokken steeds meer lidorganisaties bij […]

Mensen met extra kwetsbare gezondheid twijfelen of ze gaan stemmen.

Uit onderzoek onder 8.600 ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken blijkt dat 9% twijfelt of niet gaat stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. De meest genoemde reden hiervoor is dat men niet zeker weet of het stembureau wel veilig is. Veel mensen zouden daarom graag per post willen stemmen. Dat meldt […]

Alarmnummer 112 nu ook te bereiken via e-SMS.

Vanaf vandaag, Europese 112-dag, is het mogelijk om tekstberichten uit te wisselen met 112 in geval van nood. Een belangrijke stap voor mensen met een auditieve beperking of spraakbeperking. De 112-Alliantie die Ieder(in) samen met Stichting Hoormij.NVVS, Dovenschap, Patiëntenvereniging Hoofd-Hals, Stichting Support Stotteren, Oogvereniging, Divers Doof en ISAAC-NF vormt, heeft zich hier hard […]

Rechtszaak over poststemmen: ‘Waarom moet ik mijn gezondheid op het spel zetten?

In Den Haag dient vandaag een kort geding over stemmen per post. Vanwege de coronapandemie mogen 70+’ers per brief hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Jongere mensen met een kwetsbare gezondheid mogen dat niet; de Partij voor de Dieren vindt dat discriminatie. Naast de 2,4 miljoen stemgerechtigden ouder dan 70 jaar zijn […]

Online Debat in Duidelijke Taal over de verkiezingen, zonder rare afkortingen of moeilijke taal.

Op zaterdag 13 februari 2021 kun je vanaf 14.00 uur online meedoen aan het Debat in Duidelijke Taal van ProDemos, LFB en Ieder(in). Hierbij praten (kandidaat-)Kamerleden over drie onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn: over onderwijs, zorg en over hoe eenvoudig de communicatie van de overheid eigenlijk is. Het debat wordt georganiseerd voor […]

Eerste Kamer steunt uitbreiding artikel 1 Grondwet met verbod op discriminatie vanwege handicap.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het uitbreiden van artikel 1 van de Grondwet. Het eerste artikel van de Grondwet beschrijft gronden op basis waarvan niet gediscrimineerd mag worden. Met de beoogde uitbreiding wordt een verbod op discriminatie vanwege handicap en seksuele gerichtheid expliciet aan het artikel toegevoegd. Daarmee vallen ze niet meer […]

Stem voor uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet met grondslag handicap.

Ieder(in) roept de Eerste Kamer op om morgen te stemmen voor de uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap. Hiermee krijgt discriminatie op grond van een beperking extra aandacht, net als discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten […]

Mensen met een beperking hebben niks te zoeken in de Participatiewet.

UPDATE – Het debat van 14 december is in verband met thuisquarantaine van Staatssecretaris Van ’t Wout niet doorgegaan en zal na het kerstreces opnieuw ingepland worden. – Met het breed offensief wil het kabinet de Participatiewet aanpassen en meer mensen met een beperking aan een baan helpen en aan het werk houden. […]

Verkiezingen: #2MiljoenStemmen laten aan de politiek horen wat écht belangrijk is.

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Laat de politieke partijen weten wat jij belangrijk vindt. Met de online-actie #2MiljoenStemmen kun je politici en hun partijen vertellen wat nodig is voor mensen met een beperking of chronische ziekte om goed te kunnen meedoen in de samenleving. In Nederland leven ruim 2 miljoen mensen […]