Onderwijs & Arbeid

Onderwijs

Voorlichting basisscholen
De BGH heeft sinds 2004 het project BGH op school. Twee vrijwilligers (met een handicap of chronische ziekte) komen een middag op school om in groep 7 en 8 een les te geven over leven met een beperking. Na een korte presentatie gaan de leerlingen actief aan de slag met de meegebrachte materialen. Zo ervaren ze hoe het is om te lopen op krukken, te rijden in een rolstoel, blind of doof te zijn.
De bezochte scholen zijn zonder uitzondering heel enthousiast.
Alle basisscholen ontvangen in het begin van het schooljaar een uitnodiging met een inschrijvingsformulier.

 

Voorlichting voortgezet onderwijs
In 2008 is een vrijwilliger gestart met een soortgelijk project op het voortgezet onderwijs. In de lessen Biologie/verzorging of Maatschappijleer wordt een presentatie gegeven over leven met een handicap. De nadruk ligt hier meer op theorie en gesprek en minder op activiteiten.
Scholen worden benaderd door de BGH.

Website onderwijs
Alle informatie over het volgen van onderwijs met een handicap of chronische ziekten is nu gebundeld op een startpagina. Hier vindt men mogelijkheden voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (hbo en wo) op een rij.

Naar school met een handicap?
Studeren in een rolstoel? Hier lees je alles over leren en studeren met een handicap. Met nieuws, informatie, tips en ervaringen.
Op veel scholen voor HBO en op universiteiten is een speciale decaan aangesteld voor studenten met een beperking. Op de website van de school of universiteit is daarnaar een verwijzing te vinden.

Interessante websites:

  • Onderwijs en Handicap
  • Leefwijzer
  • TEKENING OVER AANPASSING VAN DE SCHOOL.jpg

Voor ouders van een kind met een beperking
Kinderen met een beperking die naar een reguliere basisschool, voortgezet onderwijs of MBO willen, kunnen Leerlinggebonden Financiering aanvragen. Bij toekenning ontvangt de school budget voor extra ondersteuning van het kind. In overleg met de ouders wordt een handelingsplan opgesteld, waarin wordt vastgelegd waaruit die ondersteuning bestaat. Ouders doen samen met de school een aanvraag bij het Regionaal Expertise Centrum (REC). Dan volgt een indicatieprocedure.
Voor meer informatie: De BOSK, onderwijs en school

Begin 2003 zijn door fusie met de BOSK de taken die eerder door de VOLG* werden uitgevoerd, overgenomen en verder ontwikkeld door de afdeling ‘onderwijs’.
De voormalige VOLG-leden, en dat zijn de ouderraden/-verenigingen van nagenoeg alle mytyl- en tyltylscholen in Nederland, zijn inmiddels als buitengewoon lid binnen onze vereniging welkom geheten.

Arbeid

Op de site van MEE is veel informatie te vinden over werken met een beperking.
U kunt een folder aanvragen over dit onderwerp via informatie@meeaz.nl of bellen met het Team Informatie en Advies: 023-5563300