Maak het stemproces toegankelijk voor mensen met een beperking.

Op 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Gemeenten zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. Als lokale belangenbehartiger kan jij zorgen dat het stemproces toegankelijk is voor mensen met een beperking. En dat jouw achterban weet bij welk stembureau ze terecht kunnen. In dit artikel zetten we een aantal aandachtspunten op een […]

Octas: stelsel voor arbeidsongeschiktheid werkt niet voor mensen met een beperking.

Het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel is te complex en werkt niet voor mensen met een structurele en/of progressieve beperking. Tot die conclusie komt de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) in een tussenrapport. Daarmee komt Octas tot dezelfde conclusie als Ieder(in) en andere partijen en ervaringsdeskundigen. Ieder(in) is hier verheugd over. Belangrijkste bevindingen. De commissie is […]

Dag van de Witte Stok: Stop voor de witte stok.

Op zondag 15 oktober is de Dag van de Witte Stok. Een dag waarop we internationaal aandacht vragen voor meer begrip voor de manier waarop mensen die slechtziend of blind zijn zich bewegen op straat en in openbare gebouwen. De Oogvereniging organiseert daarom rond deze datum verschillende acties door het hele land. decoratief […]

Knelpunten in doelgroepenvervoer: recht op mobiliteit in gevaar.

Mensen met een beperking ervaren regelmatig moeilijkheden om van A naar B te komen. Door problemen in het doelgroepenvervoer kunnen mensen soms niet naar een verjaardag, op familiebezoek of ze missen andere belangrijke afspraken. Dit blijkt uit onderzoek dat het College voor de Rechten van de Mens heeft laten uitvoeren om te zien […]

Ministerie van VWS lanceert Vraagje?! om gesprek over toegankelijkheid te starten.

Het draagvlak in Nederland om een bijdrage te willen leveren aan een toegankelijke samenleving is groot, toch blijven we achter. Daarom lanceert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de Week van de Toegankelijkheid Vraagje?!. Dit is een digitaal spel over toegankelijkheid ontstaan uit het VN-verdrag Handicap. Hiermee wil het ministerie […]

Week van de Toegankelijkheid gaat van start.

Voorstellingen, stadswandelingen, rondleidingen, ervaringsparcoursen, prijsuitreikingen en workshops. De Week van de Toegankelijkheid zit ook dit jaar weer vol met activiteiten die overal in het land aandacht gaan vragen voor toegankelijkheid. Maandag 2 oktober gaat de Week officieel van start, onder andere met de lancering van de eerste aflevering van de videoserie Maak Nederland […]

80 procent van ’toegankelijke’ stembureaus zijn niet toegankelijk.

Ruim drie op de vier stemlokalen die door gemeenten als toegankelijk zijn bestempeld, zijn dat eigenlijk niet. Ze voldoen niet aan alle toegankelijkheidseisen, blijkt uit een steekproef door het maatschappelijke bureau Ongehinderd. Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge gaat in gesprek met gemeenten, hoewel de problemen niet zomaar verholpen zijn, benadrukt […]

Gemeenten snappen kritiek op gehandicaptenbeleid: ‘Voor een groot deel terecht’.

Dat het voor mensen met een beperking moeilijker is om deel te nemen aan de maatschappij komt inderdaad deels doordat gemeenten hen onvoldoende ondersteunen. Maar het is geen pure onwil van gemeenten, reageert koepelorganisatie VNG op berichtgeving van NU.nl. Nederland telt zo’n twee miljoen inwoners met een lichamelijke of geestelijke beperking. Uit een […]

Gemeenten laten mensen met een beperking nog steeds massaal in de kou staan.

Mensen met een beperking krijgen in veel gemeenten nog altijd veel te weinig hulp om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Deze ongelijkheid is hardnekkig, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs toezichthouders, onderzoekers en ervaringsdeskundigen. Een vader met niet-aangeboren hersenletsel had een extra accu nodig voor zijn door de gemeente betaalde […]

Gemeenten moeten stoppen met resultaatgericht beschikken in Wmo.

Het wetsvoorstel ‘Resultaatgericht beschikken’ is na inspanningen van Ieder(in) en cliëntenorganisaties ingetrokken. Maar via een achterdeur proberen gemeenten deze manier van werken toch te behouden. Bij ‘resultaatgericht beschikken’ in de Wmo geeft de gemeente geen urenindicatie, maar een (vaak vage) omschrijving van het resultaat. Bijvoorbeeld: ‘een schoon huis’. Zowel cliëntenorganisaties als de rechter […]