BGH Scholenproject

Voorlichting basisscholen
De BGH heeft sinds 2004 het project “BGH op school”.
Twee vrijwilligers (met een handicap of chronische ziekte) komen een middag op school om in groep 7 en 8 een les te geven over leven met een beperking.
Na een korte presentatie gaan de leerlingen actief aan de slag met de meegebrachte materialen.
Zo ervaren ze hoe het is om te lopen op krukken, te rijden in een rolstoel, blind of doof te zijn.
De bezochte scholen zijn zonder uitzondering heel enthousiast.
Alle basisscholen ontvangen in het begin van het schooljaar een uitnodiging met een inschrijvingsformulier.

Voorlichting voortgezet onderwijs
In 2008 is een vrijwilliger gestart met een soortgelijk project op het voortgezet onderwijs.
In de lessen Biologie/verzorging of Maatschappijleer wordt een presentatie gegeven over leven met een handicap.
De nadruk ligt hier meer op theorie en gesprek en minder op activiteiten.
Scholen worden benaderd door de BGH.

 

Voor de leerkrachten:
Via het Liliane Fonds is een interactieve CD-rom verkrijgbaar (gratis) die de school kan aanvragen.