Bestuurslid

Wij zoeken:
– Bestuurslid.

Profielschets:

  • Netwerkgerichtheid
  • Onderhoudt warme persoonlijke contacten op verschillend terrein. Heeft een uitgebreid netwerk.
  • Wordt vaak benaderd. Benadert veelvuldig belangrijke contactpersonen.
  • Helikopterkwaliteit. Beziet problemen vanuit alle invalshoeken.
  • Onderscheidt hoofd- van bijzaken en concentreert zich op de kern.
  • Overziet de gevolgen van beslissingen volledig, ook op langere mijn.
  • Kijkt altijd over regionale grenzen heen.
  • Resultaatgerichtheid.
  • In staat de focus op het doel te houden.
  • Houdt constant vernieuwingen wat betreft optimalisatie van resultaten in het oog.

Initiatief.
Is trekker van vele vernieuwingen.
Komt frequent met goede ideeën en oplossingen.
Ruilt conventionele werkwijzen makkelijk in voor betere.
Is de motor achter activiteiten.

Toewijding.
Is ambitieus. Werkt met overgave.
Neemt en legt verantwoording af.
Kent eigen grenzen. Verdedigt op elk moment het beleid van de stichting\beleidsterrein.

Samenwerken.
Draagt bij aan een goede sfeer. Wordt zeer gewaardeerd. Staat altijd klaar voor anderen. Toont oprechte belangstelling.
Biedt – op eigen initiatief – altijd een helpende hand.
Is een bruggenbouwer.

Motiveren.
Krijgt alles van vrijwilligers gedaan. Laat ze groeien. Investeert veel energie in de relatie met hen en in de teamgeest. Stimuleert hun ontwikkeling en betrekt ze bij relevante zaken. Komt voor ze op.

Functie eisen:  Affiniteit met de doelgroep en enige bestuurservaring wordt op prijs gesteld
Tijdsinvestering: 0 – 8 uur per maand.
info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl