Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Wajong.

De Eerste Kamer aanvaardde dinsdag wetsvoorstel Verdere activering jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes. De fracties van VVD, FVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP stemden voor, de fracties van GroenLinks, PvdA, PVV, SP, PvdD, Fractie-Otten, 50PLUS en OSF stemden tegen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en enkele andere wetten in verband met […]

Doe mee aan het onderzoek: Hoe wordt uw leven weer leefbaar?.

Premier Rutte heeft de laatste weken versoepelingen aangekondigd van de coronamaatregelen. Daarbij is onvoldoende rekening gehouden met de wensen en behoeften van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of een chronische ziekte. En dus zitten veel mensen behoorlijk in de knel. Om daar verbetering in te brengen, begint Ieder(in) een onderzoek. In […]

Wetswijziging Participatiewet is opnieuw een stap achteruit voor mensen met een beperking.

Door een wetswijziging die morgen in de Eerste Kamer wordt behandeld, krijgen mensen met een beperking en een klein sociaal netwerk minder kans om hun leven op te bouwen. Het risico wordt vergroot dat zij dakloos worden of blijven, omdat ze straks niet meer terug kunnen vallen op de hulp van een broer, […]

Hoe maak je de anderhalvemetersamenleving inclusief?.

Nederland bereidt zich voor op de anderhalvemetersamenleving. Die samenleving moet wel voor iedereen toegankelijk zijn. Maar hoe doe je dat, als mensen met een visuele beperking afzettingen of instructies niet kunnen zien? Als mensen die slechthorend zijn door mondkapjes niets meer kunnen verstaan? Als mensen in een rolstoel de lift nu niet kunnen […]

Is de Harmonisatie Wajong wel of geen verslechtering?.

Afgelopen dinsdag werd er in de Eerste Kamer gedebatteerd over de Harmonisatie Wajong. Er ontstond veel verwarring en onduidelijkheid gedurende het debat over wie er precies op vooruit gaan en wie er op achteruit gaan met de beoogde aanpassing van de wet. Wel een debat, nog geen stemming. Er werden maar liefst zeven […]

Covid-strategie in de maak: VN-verdrag Handicap in crisistijd.

Op veel fronten wordt gewerkt aan protocollen en versoepelingsplannen. Voor Ieder(in) staat voorop dat bij alle plannenmakerij met de rechten en positie van mensen met een beperking rekening wordt gehouden. Houd afstand van 1.5 meter, lopend en fietsend in openbaar park Amsterdam Het kabinet maakte gisteren bekend dat de lockdown wordt versoepeld. Op […]

Zeven moties tijdens debat over Wajong in Eerste Kamer.

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag met staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het wetsvoorstel Verdere activering jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes. Tijdens het debat zijn zeven moties ingediend. Dinsdag 26 mei wordt over het wetsvoorstel en de moties gestemd. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en enkele andere wetten in […]

In de media: mensen met een beperking tijdens en na de coronacrisis.

Ieder(in) zet zich ook rondom de coronamaatregelen in voor de zichtbaarheid van mensen met een beperking, mensen met een chronische aandoening en hun naasten. Deze week was Illya Soffer onder andere te gast in de NPO Radio1 Podcast De Dag. Deze besteedde aandacht aan het versoepelen van de coronamaatregelen en het effect ervan […]