Forse toename van pgb-klachten over zorgverzekeraars.

Het aantal klachten over het persoonsgebonden budget is sinds 2018 meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), opgevraagd door EenVandaag. In 2020 stapten 269 mensen met een klacht over hun zorgverzekeraar naar de SKGZ, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2018. Alle klachten gaan over […]

Goed gesprek met nieuwe voorzitter Aedes over een inclusieve Actieagenda Wonen.

Sinds 1 september 2020 is Martin van Rijn voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Omdat hij in het kabinet Rutte 2 staatssecretaris van VWS was, is hij een goede bekende van Ieder(in). In een gesprek in het kader van de hernieuwde kennismaking tussen Illya Soffer en Martin van Rijn is een goede […]

Studenten met beperking ontvangen nog steeds te weinig studietoeslag.

Van de 25 grootste gemeenten in Nederland keren nog maar 11 gemeenten de beloofde €300,- per maand uit aan studietoeslag voor studenten met een functiebeperking. Dit blijkt uit een inventarisatie die de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en CNV Jongeren vandaag naar buiten brengen. CNV Jongeren voorzitter Justine Feitsma: “Een studietoeslag van €300,- is geen […]

Maak één wettelijke regeling voor hulpmiddelen en woningaanpassing.

Zorg dat er in de komende kabinetsperiode voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking één wettelijke regeling komt voor hulpmiddelen en woningaanpassing. Deze oproep doet Ieder(in) aan de formateur en de Kamer. Ook roepen wij op om te zorgen dat er een toekomstvisie op sociale participatie, zelfredzaamheid en zorg komt. Hierin moet […]

Huisartsen nodigen voorrangsgroep coronavaccinatie uit via grieppriklijst.

Zoek contact met je huisarts als je daar niet op staat Mensen jonger dan 60 jaar met een medisch risico krijgen voorrang voor hun coronavaccinatie. Huisartsen bepalen al heel snel – voor 5 mei – wie een uitnodiging moet krijgen. Zij gaan daarbij uit van de ‘grieppriklijst’. Heb je een medisch risico, maar […]

Vaccinatie locatie.

In de Haarlemmermeer wordt er volop gevaccineerd tegen de Corona. Link: Een van de grootste locaties waar dit gebeurt door de gezamenlijke huisartsen uit de Haarlemmermeer is de VanZantenhal in Nieuw Vennep. De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer is zeer benieuwd naar de ervaring van mensen met een beperking. Kun u goed naar binnen, is […]

Doe mee aan een onderzoek van Ieder(in) en de Woonbond naar toegankelijk wonen!.

Samen met de Woonbond doet Ieder(in) een onderzoek naar toegankelijk wonen. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, die wordt uitgezet onder het panel van de Woonbond en het panel van Ieder(in). Ook de achterban van Ieder(in) is welkom om de vragenlijst in te vullen. Recht op toegankelijk wonen. Volgens het VN-verdrag handicap hebben […]

In de Media: Illya Soffer bij Radar (AVROTROS) over willekeur in de Wmo.

Ieder(in) zet zich in voor passende ondersteuning van mensen met een beperking in gemeenten. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen die hulp nodig hebben, langer zelfstandig thuis te laten wonen. Naast ouderen vallen ook veel mensen met een levenslange beperking onder de wet. Dat er in de Wmo veel misgaat, […]

‘Wmo-ritten verplicht 24 uur vooraf boeken in strijd met mensenrechten’.

Om de kosten van het Wmo-vervoer in de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard in te perken, heeft het college van B&W bezuinigingen doorgevoerd. Na een mislukte poging tot aanpassing van het beleid door de raad, werd er tijdens de laatste commissievergadering gesteld dat de bezuinigingen in strijd zijn met de rechten van mensen […]