Ouders op bijeenkomst inclusief onderwijs: onderwijs moet attitude veranderen.

Ouders staan over het algemeen positief tegenover inclusief onderwijs, maar om het te laten slagen moet het onderwijs wel een andere houding aannemen tegenover kinderen met een beperking. Dit bleek op de themabijeenkomst over inclusief onderwijs die Balans, Ieder(in) en Ouders & Onderwijs eind september organiseerden. Aan de bijeenkomst deden ouders mee van […]

Onbeperkt wonen: over lokaal woonbeleid voor mensen met een fysieke beperking.

Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en lokale cliëntenorganisaties bijdragen aan voldoende (geschikte) woningen voor mensen met een fysieke beperking? Platform 31 onderzocht dit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het onderzoek brengt de knelpunten in kaart en geeft tips en voorbeelden voor beter woonbeleid. Daarmee is het interessant voor lokale belangenbehartigers die […]

Kassa over impact van woningtekort op mensen met beperking.

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen en mensen met een beperking worden onevenredig hard getroffen door de huidige wooncrisis. In de uitzending van Kassa op 9 oktober 2021 legt Illya Soffer, directeur van Ieder(in), uit waarom veel mensen met een beperking grote moeite hebben een passende woning te vinden of aanpassingen […]

DE PARTICIPATIERAAD HAARLEMMERMEER ZOEKT VIJF NIEUWE LEDEN.

Vind jij het belangrijk dat zorg, jeugdzorg en werk in Haarlemmermeer goed geregeld is voor de inwoners van Haarlemmermeer? Weet jij hoe het misschien ook beter of anders kan? En wil jij de gemeente daarover adviseren? Ben jij betrokken vanuit jouw achtergrond als professional (zonder commercieel belang), inwoner, cliënt, mantelzorger of vrijwilliger? Woon […]

Extra bescherming en ondersteuning voor groepen met verhoogd corona-risico.

Voor mensen die nog steeds een verhoogd risico lopen of kwetsbaar blijven voor het coronavirus, zijn aanvullende maatregelen genomen. Sommige mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen geen prik krijgen tegen het coronavirus. Of de prik werkt bij hen minder goed. Gratis beschermingsmateriaal. Mede op aandringen van Ieder(in) en andere organisaties zijn deze extra […]

Gebarentolk Irma Sluis gaat kinderprogramma maken.

Gebarentolk Irma Sluis gaat samen met radio-dj Igmar Felicia het eerste Nederlandse televisieprogramma met en voor doven en slechthorenden maken. Het is het presentatiedebuut van de gebarentolk, die bekend werd door de coronapersconferenties. Het programma start op 13 november op NPO Zapp, heeft omroep KRO-NCRV bekendgemaakt. Het tv-programma krijgt de titel Hands Up. […]

Actieplan Toegankelijk Stemmen: stap in de goede richting.

Voor meer dan twee miljoen Nederlanders is zelfstandig stemmen niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor mensen met een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking, mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven of mensen met dementie. Het Actieplan Toegankelijk Stemmen moet dit makkelijker maken. Bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021 is al met de uitvoering van […]

In de media: Mensen met een beperking hard getroffen door woningtekort.

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen en mensen met een beperking worden onevenredig hard getroffen door de huidige wooncrisis. In de uitzending van Kassa op 9 oktober 2021 legt Illya Soffer, directeur van Ieder(in), uit waarom veel mensen met een beperking grote moeite hebben een passende woning te vinden of aanpassingen […]

Meerradio: Gesprek met de Voorzitter BGH over de voorgenomen bezuinigen.

De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) is een organisatie van vrijwilligers, die mensen met een beperking zo goed mogelijk wil laten integreren in de samenleving. De BGH zet zich in voor de noodzakelijke verbetering van de toegankelijkheid van wijken, evenementen en openbare gebouwen. Ze besteden o.a. aandacht aan de week van de Toegankelijkheid en […]