Onderzoek VGN: ‘Corona is extra beperking voor jongeren met handicap’.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft, in samenwerking met Ieder(in) en jongPIT, aan Youngworks gevraagd om te onderzoeken wat de ervaringen van jongeren met een beperking zijn in de coronaperiode.
Corona blijkt een flinke impact te hebben op jongeren met beperkingen.
In dit nieuwe onderzoek is onder andere te lezen wat jongeren daar zelf over te zeggen hebben.

“Het houden van 1,5 meter afstand, dat voelt dubbel afstandelijk omdat ik blind ben.”
“Mijn kleine hechte vriendenkring is uitgedund.”
“Er was extreem veel ruzie in de woongroep. We zaten ook 24/7 op elkaar.
We mochten weinig de deur uit en er was een avondklok.”
“Ik hoop dat mijn omgeving begrijpt dat ik moeite heb met de versoepelingen.”
“Ik wil gewoon het liefst af en toe even praten met mijn mentor.
Over school, maar ook over mezelf en wat me bezighoudt.”
“Online les volgen was eigenlijk heel erg chill voor mij.
De lesuren waren gehalveerd. Hierdoor kon ik mijn energie veel beter verdelen.”
Dit zijn enkele van de vele sprekende citaten uit het rapport ‘Jongeren met een beperking na corona’.
In het nieuws is regelmatig aandacht voor de impact van de corona-periode op jongeren.
De stem van jongeren met een beperking horen we jammer genoeg niet zo vaak.

Leren van ervaringen.
Dit onderzoek geeft jongeren met een beperking een duidelijke stem.
Zij vertellen over hun (extra) beperkingen, hun angsten, negatieve én positieve gevolgen van de coronaperiode.
Wat kunnen we van hun ervaringen leren over het onderwijs, sociale contacten, het wonen, werken of dagbesteding?

Jongeren met een beperking hebben als gevolg van de coronaperiode behoefte aan:

1. Zekerheid en ‘een stem’
2. Contact met vrienden en leeftijdsgenoten
3. Contact met lotgenoten
4. Duidelijkheid
5. Coaching en maatwerk
6. Mogelijkheden en een vooruitziende blik
7. Verandering en niet persé terug naar ‘normaal’

In gesprek.
Na de zomer gaat VGN verder in gesprek met de jongeren met een beperking, samen met beleidsmakers, met onderwijs- en met zorgpartijen.
Dit doet VGN om écht naar hen te luisteren en om ervoor te zorgen dat men leert van wat zij vertellen.

Link: Het onderzoek kun je hier downloaden.

(Bron: VGN)

Bron:Supportmagazine.nl

DNB: Bankzaken steeds minder toegankelijk.

Betaaldiensten worden steeds minder goed toegankelijk, blijkt uit onderzoek door De Nederlandsche Bank (DNB). Dit lijkt vooral te komen door het sluiten van bankfilialen en de toenemende digitalisering. Steeds meer bankzaken worden online of met apps gedaan. Vooral ouderen en mensen met een beperking of handicap hebben meer moeite met de digitale wereld. […]

Vijf jaar VN-verdrag Handicap: werk aan de winkel.

Vijf jaar geleden werd het VN-verdrag Handicap in Nederland van kracht. Is er reden voor een feest? Zeven ervaringsdeskundigen vertellen over hun hoop en persoonlijke verwachtingen na vijf jaar VN-verdrag Handicap. Illya Soffer, directeur van Ieder(in): ‘Ondanks meer aandacht staan mensen met een beperking nog steeds op achterstand.’ Vandaag, 14 juli 2021, is […]

Gemeenten komen 1,5 miljard tekort op Participatiewet.

Gemeenten komen structureel 1,2 miljard euro tekort voor de uitvoering van de Participatiewet. Naar verwachting loopt dit bedrag op tot 1,5 miljard euro in 2026. Dat blijkt uit onderzoek ‘Beschikbare en benodigde financiële middelen voor de Participatiewet’ dat Bureau Berenschot in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft uitgevoerd. De VNG […]

Beperkte mobiliteit, toch rondjes rennen.

Atletiekvereniging Haarlemmermeer hield afgelopen week een heuse Racerunner-battle. Een Racerunner is een soort fiets (zonder trappers) die het voor kinderen en volwassenen met beperkte mobiliteit het mogelijk maakt een sport te kunnen uitoefenen. Bij de battle gaat het er om in 15 minuten zoveel mogelijk rondjes van 400 meter te lopen. Het mooie […]

Overheid creëerde te weinig banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

De overheid haalde het afgelopen jaar haar eigen doelstelling niet wat betreft het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Er kwamen bij alle overheidswerkgevers maar 12.298 banen bij van de 17.500 die beloofd waren voor die groep. Bedrijven creëerden er daarentegen meer dan vooropgesteld. Het totale doel voor bedrijven en overheid […]

Woningnood voor mensen met een beperking: woningaanpassing vaak onmogelijk en groot tekort toegankelijke woningen.

Onderzoek van Ieder(in) en de Woonbond toont aan dat er veel mis is op de woningmarkt, vooral voor mensen met een beperking. Het aanpassen van woningen verloopt moeizaam en nieuwbouw voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. Het tekort aan toegankelijke woningen speelt vooral voor jongeren en gezinnen. Ieder(in) vraagt daarom aandacht voor mensen met […]

Geen extra kosten voor gebruik contant geld.

Twee grote banken (ABN-AMRO en Rabobank) gaan extra kosten rekenen voor het opnemen van contant geld. Hiermee willen ze de volgens hen hoge kosten van het beschikbaar stellen van contant geld dekken. Ieder(in), Oogvereniging en ouderenbonden vinden dat het rekenen van extra kosten voor contant geld direct weer afgeschaft moet worden. De kosten […]

Herstelactie rondom garantiebedrag dankzij signalen Informatiepunt Wajong.

De regels voor de Wajong zijn per 1 januari 2021 vereenvoudigd. Om ervoor te zorgen dat Wajongers er financieel niet op achteruit zouden gaan door de wijzigingen, is het garantiebedrag ingesteld. De vereenvoudiging heeft helaas voor een paar honderd Wajongers toch geleid tot financiële achteruitgang. Ieder(in) ving deze signalen op via het Informatiepunt […]