Week van de Toegankelijkheid gaat van start.

Voorstellingen, stadswandelingen, rondleidingen, ervaringsparcoursen, prijsuitreikingen en workshops. De Week van de Toegankelijkheid zit ook dit jaar weer vol met activiteiten die overal in het land aandacht gaan vragen voor toegankelijkheid. Maandag 2 oktober gaat de Week officieel van start, onder andere met de lancering van de eerste aflevering van de videoserie Maak Nederland […]

80 procent van ’toegankelijke’ stembureaus zijn niet toegankelijk.

Ruim drie op de vier stemlokalen die door gemeenten als toegankelijk zijn bestempeld, zijn dat eigenlijk niet. Ze voldoen niet aan alle toegankelijkheidseisen, blijkt uit een steekproef door het maatschappelijke bureau Ongehinderd. Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge gaat in gesprek met gemeenten, hoewel de problemen niet zomaar verholpen zijn, benadrukt […]

Gemeenten snappen kritiek op gehandicaptenbeleid: ‘Voor een groot deel terecht’.

Dat het voor mensen met een beperking moeilijker is om deel te nemen aan de maatschappij komt inderdaad deels doordat gemeenten hen onvoldoende ondersteunen. Maar het is geen pure onwil van gemeenten, reageert koepelorganisatie VNG op berichtgeving van NU.nl. Nederland telt zo’n twee miljoen inwoners met een lichamelijke of geestelijke beperking. Uit een […]

Gemeenten laten mensen met een beperking nog steeds massaal in de kou staan.

Mensen met een beperking krijgen in veel gemeenten nog altijd veel te weinig hulp om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Deze ongelijkheid is hardnekkig, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs toezichthouders, onderzoekers en ervaringsdeskundigen. Een vader met niet-aangeboren hersenletsel had een extra accu nodig voor zijn door de gemeente betaalde […]

Gemeenten moeten stoppen met resultaatgericht beschikken in Wmo.

Het wetsvoorstel ‘Resultaatgericht beschikken’ is na inspanningen van Ieder(in) en cliëntenorganisaties ingetrokken. Maar via een achterdeur proberen gemeenten deze manier van werken toch te behouden. Bij ‘resultaatgericht beschikken’ in de Wmo geeft de gemeente geen urenindicatie, maar een (vaak vage) omschrijving van het resultaat. Bijvoorbeeld: ‘een schoon huis’. Zowel cliëntenorganisaties als de rechter […]

Landelijke afspraken over het behoud van Wmo-hulpmiddelen thuis na verhuizing naar een Wlz-instelling.

Voor personen die verhuizen naar een Wlz-zorginstelling en thuis nog willen logeren is het belangrijk dat de benodigde hulpmiddelen thuis blijven staan, bijvoorbeeld een tillift. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om hierover landelijke afspraken te maken. We zijn blij met de afspraken waarmee de aanvraag voor het behouden van de hulpmiddelen […]

Leer meer over de gemeentepolis en andere financiële ondersteuning bij hoge zorgkosten.

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaak hoge zorgkosten en een laag inkomen. Gemeenten kunnen hen op verschillende manieren financieel ondersteunen. Bijvoorbeeld met een gemeentepolis. Op 13 september is er een online informatiebijeenkomst over de gemeentepolis en andere vormen van inkomensondersteuning. Daarnaast publiceert Ieder(in) een informatieblad met actuele informatie over deze […]

Uitspraak CRvB: pgb-tarief Wmo gebaseerd op minimumloon ontoereikend.

De Centrale Raad van Beroep heeft op 16 augustus twee belangrijke uitspraken gedaan over het uurtarief van persoonsgebonden budgetten (pgb) voor hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. De CRvB heeft geoordeeld dat het pgb-uurtarief, dat gelijk is aan het minimumloon, onvoldoende is om toereikende ondersteuning in te kopen. Dat meldt Per Saldo, […]