Rondvaartboten bij Amsterdam CS niet bereikbaar per rolstoel, SP stelt vragen.

De SP wil uitleg van het college van burgemeester en wethouders over de trappen die naar de nieuwe pieren van rondvaartboten bij het Centraal Station in Amsterdam leiden. Er is namelijk niet aan rolstoelgebruikers gedacht en dat zou volgens een bericht op het twitteraccount van de gemeente een bewuste keuze zijn. Dat meldt […]

Gemeenten werpen drempels op voor ouders met beperking met hulpvraag.

Ouders die vanwege een beperking of chronische ziekte fysiek minder goed in staat zijn om bepaalde praktische zaken van de opvoeding op zich te nemen, kunnen aanspraak maken op ondersteuning vanuit de gemeente. Maar dat is nog niet zo eenvoudig, komt naar voren in de enquête van Ieder(in) over ouderschapsondersteuning. Verreweg de meeste […]

Oproep aan Tweede Kamer: verbeter wetsvoorstel Europese Toegankelijkheidsakte.

In juni 2025 wordt de Europese Toegankelijkheidsakte van kracht in de Europese Unie. Alle lidstaten moeten deze omzetten in nationale wetgeving. Met een wetsvoorstel van het kabinet wordt de Europese Toegankelijkheidsakte straks in Nederlandse wetten geregeld. Samen met acht patiëntenorganisaties vraagt Ieder(in) aan de Tweede Kamer om het wetsvoorstel op vijf punten beter […]

Veel energiearmoede onder chronisch zieken ondanks maatregelen overheid.

Veel mensen met ernstige chronische aandoeningen hebben een hoog energiegebruik en daardoor veel extra kosten. Hierdoor kunnen ze vaak niet of nauwelijks rondkomen. Dit blijkt uit onderzoek van Ieder(in), waaraan ruim 500 mensen met een chronische aandoening of beperking hebben meegedaan. Ieder(in) wil daarom dat er nog voor de komende winter extra maatregelen […]

Ieder(in) roept politiek op: ‘Kies voor een toegankelijk Nederland’.

Anno 2023 kunnen mensen met een beperking of chronische ziekte nog steeds niet op voet van gelijkheid meedoen aan de samenleving. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen roept Ieder(in) de politieke partijen op daar eindelijk verandering in te brengen. In de oproep ‘Kies voor een toegankelijk Nederland’ pleit de koepelorganisatie van mensen […]

Ombudsman over Wmo: ‘Gemeente laat iemand opnieuw slachtoffer zijn’.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen concludeert in een interview met het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken dat burgers in de Wmo weinig invloed hebben op hulp die zij krijgen. “Je kunt als systeemdenker heel enthousiast zijn over de decentralisaties, maar degenen in de uitvoering hebben een groot probleem.” Dat meldt de Nationale ombudsman. Vijfhonderd. […]