Werkcoalitie kaart schrijnende gevolgen sociale zekerheidsstelsel aan.

Kun je vanwege je beperking geen volledige werkweek werken? Dan zit je mogelijk je leven lang ‘gevangen’ in de bijstand. Heb je ondersteuning nodig bij het vinden van werk of om maandelijks rond te komen? Dan ben je afhankelijk van jouw gemeente hoe je geholpen wordt. Deze twee schrijnende gevolgen van het sociale […]

Wijziging Participatiewet positief voor mensen met visuele beperking.

De Tweede Kamer wil dat de verantwoordelijkheid om mensen met een visuele beperking van werk te voorzien weer centraal bij het UWV ligt, in plaats van bij de gemeente. Ieder(in) is positief over deze wijziging van de Participatiewet, maar hamert ook op andere mogelijke verbeterpunten. Hoe zit het bijvoorbeeld met mensen met andere […]

Mensen met een beperking vallen nog steeds buiten de boot op de arbeidsmarkt.

Mensen met een arbeidsbeperking staan ondanks de grote vraag naar personeel nog vaak aan de kant. Hoewel er de laatste tijd veel regelingen en afspraken zijn gemaakt om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen, is dit nog lang niet altijd terug te zien in de praktijk. In de afgelopen […]

Unieke Sportdag voor mensen met een motorische beperking.

Op zaterdag 15 juli vindt de Unieke Sportdag voor mensen met een motorische beperking plaats. Van 14.00 – 17.00 kan je in het Kennemer Sportcentrum in Haarlem verschillende sporten uitproberen. Wil je beginnen met sporten of bewegen, maar weet je niet waar je terecht kunt of wat je leuk vind? Door vooral veel […]

Podcasts & handicap: luisteren naar ervaringsverhalen.

Elke week verschijnen er nieuwe podcasts. Het publiek voor deze populaire audiovorm groeit gestaag. We zetten er een aantal op een rijtje, in willekeurige volgorde. Goed voor vele uren luisterplezier! 1. Roedel van twee. Een uitstapje naar een winkel of het ontmoeten van de ware liefde: ervaar hoe de KNGF-honden de leefwereld van […]

Ieder(in) reageert op advies RVS over grondige herziening zorgstelsel.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) doet in een deze week verschenen advies concrete aanbevelingen voor veranderingen in het zorgstelsel. Het doel is om goede zorg voor iedereen toegankelijk te houden, gewenste initiatieven de stroom mee te geven en samenwerking beter te organiseren. Ieder(in) herkent de kernproblemen die de Raad benoemt. We […]

In de media: Roep om snellere en betere toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een beperking.

Het maandenlang moeten wachten op reparatie van een hulpmiddel betekent in het ergste geval dat je de deur niet meer uit kunt. Werk, school, even een boodschapje doen, alles staat onder druk. Ieder(in) was te gast in de uitzending van Hart van Nederland, waar dit probleem aan de orde werd gesteld. Problemen met […]

Maatregelen Voorjaarsnota treffen bestaanszekerheid mensen met beperking.

De bestaanszekerheid van mensen met een beperking of chronische ziekte staat continu onder druk. Zo hebben zij te maken met hogere zorgkosten dan gemiddeld en allerlei extra leefkosten. In het coalitieakkoord 2021-2025 is afgesproken om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Toch kondigde het kabinet in de Voorjaarsnota een aantal maatregelen aan […]

Leg toegankelijkheid beter vast in de bouwregelgeving.

De Tweede Kamer gaat op 8 juni met minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in debat over bouwregelgeving. Samen met NOOM, Woonbond, Landelijke Studentenvakbond (LSVB), JongPit, Spierziekten Nederland en Dwarslaesie Organisatie Nederland roept Ieder(in) de Tweede Kamer op om meer en betere toegankelijkheidseisen op te nemen in de bouwregelgeving. Verbetering Bouwbesluit […]