Kabinet besluit eindelijk tot ratificatie VN-protocol.

Het heeft een lange tijd geduurd, maar de kogel is dan nu door de kerk. Minister Conny Helder heeft namens het kabinet besloten om het VN-protocol te ratificeren. Dat is goed nieuws voor mensen met een beperking die gediscrimineerd worden. Zij kunnen als zij vastlopen in het Nederlandse rechtssysteem, nu ook internationaal recht […]

Vereniging de Zonnebloem introduceert verkeersbord om problemen met toegankelijkheid aan te kaarten.

Vanaf nu is er een nieuw verkeersbord te zien in het Nederlandse straatbeeld. Het gaat om een verbodsbord voor mensen met een handicap, geïntroduceerd door Nationale Vereniging de Zonnebloem. Uit recent onderzoek van de Zonnebloem blijkt dat er nog steeds veel problemen zijn op het gebied van toegankelijkheid; zeker ontoegankelijke straten en gebouwen […]

Voetbalevent voor kinderen met en zonder beperking.

Op zondag 11 juni organiseert Samen Sporten met medewerking van SV Dios ‘De Aftrap’, een voetbalevent voor kinderen met en zonder beperking. Iedereen die wil kan meedoen. voetbalevent voor kinderen met en zonder beperking. Ieder op z’n eigen niveau, maar wel samen! Doe je mee? Meld je dan snel aan via r.lind@sportfondsen.nl Door […]

Stop met ‘resultaatgericht werken’ in de Wmo.

Al jaren constateert Ieder(in) dat er grote problemen zijn in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Eén van de knelpunten, die mensen met een beperking of chronische ziekte regelmatig melden, is de ontstane praktijk van ‘resultaatgericht werken’. In dat geval geeft de gemeente inwoners geen indicatie op basis van uren, maar […]

Nieuw: brochure over het VN-verdrag Handicap in Nederland.

Wat is er in Nederland veranderd door het VN-verdrag Handicap? Wat hebben mensen met een beperking zelf aan het verdrag? En wat staat er eigenlijk precies in? Onze nieuwe brochure ‘VN-verdrag Handicap – wat staat erin en wat hebben we eraan?’ geeft antwoord op deze en andere vragen over het verdrag. decoratief Voor […]

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2026.

Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) te verbeteren, heeft het kabinet besloten om voor alle Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. Op dit moment betaalt elke cliënt die van een of meer van deze voorzieningen gebruik maakt, € 19 per maand […]

In de media: Blijf af van voorzieningen bedoeld voor mensen met een beperking, ook in de Efteling.

Met de faciliteitenkaart van de Efteling kunnen bezoekers met een beperking gebruik maken van bepaalde drempelverlagende voorzieningen. Helaas wordt er ook misbruik van gemaakt door mensen die denken met de kaart lange rijen te kunnen omzeilen. Bij Editie NL hadden ze hier gisteren aandacht voor in hun uitzending. Ieder(in) werd gevraagd om een […]

Visuele beperking? Laat je omscholen tot IT-er, met baangarantie!.

Op 12 mei is het project VIP-IT feestelijk gestart. Dit project biedt mensen met een visuele beperking de kans om zich te laten omscholen tot IT-professional, mét baangarantie! Aanmelden voor dit omscholingstraject kan nog steeds. Dus als jijzelf of iemand in jouw netwerk geïnteresseerd is, breng dit initiatief dan onder de aandacht of […]

Meer aandacht voor kinderen met beperking in Hervormingsagenda Jeugd.

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Over de inhoud is gister een principeakkoord bereikt door cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), gemeenten (VNG) en het Rijk. Ieder(in) legt deze agenda nu met positief […]