Help je buur de zomer door; kook het verschil!

Elke dag een verse, warme maaltijd op tafel: het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms maakt de leeftijd het lastig om elke dag te koken, of spelen gezondheidsproblemen iemand parten. Stichting Thuisgekookt koppelt daarom vrijwillige hobbykoks die graag wat extra’s koken aan buurtgenoten die wel wat hulp rondom de warme maaltijd kunnen gebruiken. […]

In de media: Zorg gemeenten voor mensen met levenslange beperking moet beter.

‘Voor thuiswonende mensen met een levenslange en levensbrede beperking is het een enorme uitdaging om via de gemeente de juiste zorg te regelen’, schrijft Binnenlands Bestuur. Het verbeteren van de gemeentelijke zorg is mede op aandringen van Ieder(in) opgenomen in de toekomstplannen voor de gehandicaptenzorg. De gemeentelijke zorg en ondersteuning voor mensen met […]

Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV bijna rond .

Vervoerders en overheden zetten na de zomer hun handtekening onder het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV. Dat zegt Staatssecretaris Vivianne Heijnen in haar brief aan de Tweede Kamer. In dit akkoord staan maatregelen om het openbaar vervoer verder toegankelijk te maken. In 2040 moet het openbaar vervoer volledig toegankelijk zijn zoals staat in het Toekomstbeeld […]

Uber paste wachttijdkosten niet aan voor gehandicapten en betaalt miljoenen.

Taxiplatform Uber paste de kosten die voor wachten in rekening werden gebracht niet aan voor gehandicapte passagiers. Dit leidde tot een aanklacht tegen Uber, omdat de rekening voor mensen met een beperking hierdoor flink opliep. Het bedrijf heeft inmiddels een miljoenenschikking getroffen en zegt dit niet meer te laten gebeuren. Het taxiplatform, dat […]

Facultatief protocol bij VN-verdrag Handicap: na 6 jaar op weg naar ratificatie?.

De Raad van State (RvS) heeft op verzoek van de Rijksoverheid een advies uitgebracht over de ratificatie van het facultatief protocol bij het VN-verdrag Handicap. Het advies is ook opgesteld voor de facultatieve protocollen bij het Kinderrechtenverdrag en het verdrag voor de Economische en Sociaal-Culturele rechten (IVESCR). De RvS zegt nu dat het […]

Kamer: maak noodzakelijke overheidsapps op korte termijn toegankelijk.

De meest noodzakelijke overheidsapps moeten op korte termijn 100% toegankelijk worden. Dit staat in een motie die de Tweede Kamer op 5 juli heeft aangenomen. De Kamer vraagt Staatssecretaris van Huffelen van Digitale Zaken om hiervoor een plan te maken, en Ieder(in) en andere belangenorganisaties hierbij te betrekken. Het plan moet vóór de […]

Vraagtekens bij landelijke prestatieafspraken voor de huursector.

Na maanden onderhandelen hebben het ministerie van BZK (Volkshuisvesting), Aedes (vereniging van woningcorporaties), gemeenten, provincies en de Woonbond afspraken gemaakt over de sociale huursector. De corporaties gaan fors investeren in betaalbaarheid, duurzaamheid en extra sociale huurwoningen. Dat zijn goede stappen vindt Ieder(in), maar de woningnood onder mensen met een beperking wordt er niet […]

Verkeerd: geblokkeerde blinden- geleidestroken.

HOOFDDORP Onder de naam ‘Verkeerd’ bekijken we in deze rubriek gevaarlijke of bijzondere verkeerssituaties in Haarlemmermeer. Deze week: geblokkeerde blindegeleidelijnen in het centrum van Hoofddorp. ‘Zó parkeren tegenover andere ‘disabled persons. Gruwelijk!’ Dat mailt lezer René ons. Hij stuurde foto’s van de blokkade van een enkele blindegeleidelijnen in het centrum van Hoofddorp. Overigens […]

Minister publiceert Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.

Minister Helder van langdurige zorg heeft vandaag de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking gepubliceerd. Ieder(in) en een aantal lidorganisaties hebben meegewerkt aan de voorbereidingen voor de Toekomstagenda. Het resultaat is een Toekomstagenda die gaat over meer dan zorg en ondersteuning. De agenda gaat ook over beter meedoen in de […]