Heb je een hulpmiddel? Meld je ervaringen.

Heb je dit jaar positieve of negatieve ervaringen opgedaan met een hulpmiddel? Doe dan mee met onze lopende Meldactie hulpmiddelen. Gaat het nu beter dan vroeger?. In 2022 moeten veel voorkomende problemen op het gebied van hulpmiddelen verholpen zijn. Dat is zo afgesproken met gemeenten, zorgverzekeraars en leveranciers. Als cliëntenorganisaties willen we met […]

Maak landelijke afspraken over toegankelijke en passende woningen.

De Tweede Kamer vergadert op 30 juni over het woonbeleid. Ieder(in) roept samen met Per Saldo en de jongeren van JongPIT de Kamerleden op om heldere afspraken te maken over meer toegankelijke en passende woningen voor mensen met een beperking. Programma voor aandachtsgroepen lost de woningnood niet op. Op dit moment is er […]

Fonds Gehandicaptensport lanceert nieuwe fitness-app: Uniek Sporten Thuis.

Fonds Gehandicaptensport lanceert vandaag officieel de nieuwe Uniek Sporten-app, waarin een belangrijk onderdeel is opgenomen: thuis sporten en bewegen. Deze app zorgt ervoor dat mensen met een beperking, die veelal onvoldoende toegang tot sport hebben, weer gaan sporten en bewegen. Gewoon vanuit huis. Fysieke inactiviteit, overgewicht en lage vitaliteit vormen een groot probleem […]

Helder noemt werkwijze gemeenten ‘mensonterend’

Pgb-debat gaat voor groot deel over knelpunten bij gemeenten Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg (VVD) noemt het ‘mensonterend’ dat gemeenten burgers met een levenslange aandoening steeds opnieuw laten bewijzen dat zij nog altijd hulp nodig hebben. Zij gaat er op toezien dat gemeenten deze burgers een langdurig pgb toekennen. Frustratie. Een groot […]

Ook minister wil dat familie Wlz-aanvraag mag indienen.

Minister Helder van langdurige zorg wil het mogelijk maken dat familieleden de aanvraag van een indicatie voor Wet Langdurige Zorg (Wlz) kunnen indienen voor cliënten die niet (meer) wilsbekwaam zijn. Dit is een mooi resultaat. Ieder(in) en 18 andere belangen- en cliëntenorganisaties hebben hiervoor gelobbyd. Aanvragen indicatie. Het aanvragen van een Wlz-indicatie levert […]

Minister Schouten wil ‘balans’ en ‘menselijke maat’ in Participatiewet.

Minister Carola Schouten wil ‘de balans terugbrengen’ in de Participatiewet. Met meer oog voor de mens achter de uitkering, waarbij vertrouwen in plaats van wantrouwen centraal moet staan. Want aan dat ‘vertrouwen’ heeft het de afgelopen jaren ‘soms’ ontbroken, schrijft ze aan de Kamer. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Schouten, […]

Oproep aan minister: verbeter de bestaanszekerheid van mensen met een beperking.

Bied mensen met een beperking bestaanszekerheid en werk! Die oproep deed de Werkcoalitie vandaag aan minister Schouten van armoedebeleid en participatie. De Werkcoalitie – bestaande uit Ieder(in), de Landelijke Cliëntenraad, FNV, VCP, CNV, Wij Staan Op!, MIND, Coalitie voor inclusie en Stichting studeren & werken op maat – overhandigde de minister daarvoor een […]

6 jaar VN-verdrag Handicap: nog veel te winnen.

14 juni 2016 werd het VN-verdrag Handicap in Nederland ondertekend, na jaren lobby vanuit gehandicaptenorganisaties. Daarmee beloofde de Nederlandse staat ons land toegankelijk en inclusief te maken. 6 jaar later kijken we met Ieder(in)-directeur Illya Soffer naar de stand van zaken. “Zolang mensen met een beperking hun leven niet naar wens en vermogen […]

Deel je ervaring als aangepast sporter voor toegankelijk sportaanbod in jouw regio.

Ben je een enthousiaste sporter?. Heb je ervaring met een beperking of chronische aandoening? (lichamelijk en/of verstandelijk) Vind je dat het sport- en beweegaanbod voor iedereen toegankelijk moet zijn? Deel je graag je kennis en ervaringen op sport- en beweeggebied? Meld je dan voor 15 juni 2022 aan voor de community of practice […]