Ervaar onbeperkte mogelijkheden op Support 15 t/m 18 juni 2022 | Jaarbeurs, Utrecht

Support viert feest! In 2002 vond de allereerste editie van Support plaats, wat betekent dat de beurs dit jaar haar 20 e editie viert! Dat betekent een uitgebreid programma, leuke activiteiten, extra veel inspiratie en nog veel meer. Voor mensen met een bewegingsbeperking is het nog altijd lastig om volwaardig mee te kunnen […]

Chill Out zaterdag 28 mei – op weg naar een inclusief Haarlemmermeer

In 2021 zijn we gestart met het organiseren van Chill Outs: dit is een reeks van bijeenkomsten voor en door jongeren. Jongeren gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen die ze belangrijk vinden. Gemeente Haarlemmermeer, de Jongerengemeenteraad, het Jongereninformatiepunt JIP, jeugdparticipatieplatform MENES, jongerenervaringscoaches JEC en JongPIT organiseren samen Chill Outs voor jongeren in […]

Help mee de Participatiewet fundamenteel te veranderen voor mensen met een beperking.

De Participatiewet is voor mensen met een chronisch ziekte niet passend. De wet is een tijdelijk vangnet op het absolute bestaansminimum. Voor mensen met een levenslange beperking werkt dit regime niet. De Participatiewet veroorzaakt voor mensen met een beperking blijvende armoede, niet een duurzame deelname aan de samenleving. Maandag neemt Ieder(in) deel aan […]

In de media: digitale toegankelijkheid bij Kassa BNNVARA.

Consumentenprogramma Kassa besteedt aandacht aan de gevolgen van ontoegankelijke (overheids-)websites en apps voor mensen met een beperking. Die gevolgen zijn groot: mensen raken buitengesloten of worden afhankelijk van hulp van anderen als een site niet toegankelijk is. Toegankelijke websites zijn voor veel mensen een noodzaak. Digitale toegankelijkheid is noodzakelijk om zelfstandig deel te […]

Online nieuwsvideo’s nog te weinig ondertiteld.

Belangrijke informatie over bijvoorbeeld een gezondheidscrisis of oorlogssituatie is snel te vinden via de vele online nieuwskanalen. Maar als je doof of slechthorend bent, is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Onderzoek toont aan dat minder dan de helft van online nieuwsvideo’s ondertiteld is. Bij het ontbreken van ondertiteling missen mensen die slecht of […]

Europese overheidswebsites niet goed bereikbaar voor mensen met beperking.

Een groot deel van de websites en apps van Europese overheden is onvoldoende toegankelijk voor mensen met een beperking. Daarmee voldoen veel landen niet aan de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn die in 2016 door de Europese Commissie is opgesteld, schrijft Link: onderzoeksbureau Digitaal Toegankelijk woensdag. Volgens de Europese richtlijn zijn alle nationale, regionale en lokale […]

Meer kans op een woning voor kwetsbare groepen.

Minister de Jonge van Volkshuisvesting heeft op 11 mei de nota ‘Een thuis voor iedereen’ gepubliceerd. Daarin staan maatregelen om kwetsbare groepen sneller aan een betaalbare woning te helpen. Ook mensen met een beperking of chronische ziekte worden in de nota genoemd. Ieder(in) staat achter de maatregelen die de minister voorstelt maar vindt […]

Convenant kwaliteit ziekenvervoer belangrijke stap.

Patiënten-/cliëntenorganisaties, vervoerders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van het ziekenvervoer. Met de ondertekening van het Convenant Richtlijnen Ziekenvervoer is een belangrijke stap gezet in het nakomen van die afspraken. Patiënten/cliënten mogen niet alleen rekenen op een goede kwaliteit van het vervoer, zij kunnen er ook op vertrouwen dat klachten adequaat […]

400 gedupeerde Wajongers krijgen nu wel het juiste garantiebedrag.

De 400 Wajongers die vorig jaar te weinig uitkering kregen na het invoeren van de nieuwe Wajong, hebben nu alsnog het bedrag waar ze recht op hebben. Ieder(in) ving vorig jaar signalen op via het Informatiepunt Wajong dat er veel mis ging en heeft dit toen bij het ministerie aangekaart. Er kwam al […]