Valgevaar door trapliften aan de verkeerde kant van de trap.

De loopruimte op trappen wordt soms te smal na het plaatsen van een traplift aan de muurzijde van de trap. Wie de trap wel lopend gebruikt, heeft hierdoor een groter risico te vallen. Het onveilig plaatsen van een traplift is in strijd met de bouwregels. Wil van Emden valt van de trap, en […]

Brief aan Tweede Kamer: onze voorstellen voor beter gehandicaptenbeleid.

Ieder(in) doet een aantal voorstellen aan de Tweede Kamer en het kabinet waarmee de situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte moet verbeteren. Nog te vaak lopen zij op tegen knelpunten die hen hinderen bij zelfstandig leven en wonen. Te vaak zijn er belemmeringen die volwaardige deelname aan de samenleving in […]

Opnemen van handicap in Artikel 1 van de Grondwet komt dichtbij.

Nadat de Tweede Kamer op 15 maart in 2e termijn instemde met het wetsvoorstel voor uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap, is hierover op 19 april in de Eerste Kamer gesproken. Daarbij is schriftelijke inbreng geleverd door de fracties van de SGP en D66. Ieder(in) steunt het wetsvoorstel […]

Themabijeenkomst over discriminatie vanwege handicap en hoe te handelen.

Op 11 mei organiseert Niets Over Ons Zonder Ons van 13.00 tot 14.30 uur de online themabijeenkomst ‘Discriminatie vanwege je handicap. Wat kun je doen?’. Word jij weleens gediscrimineerd vanwege je handicap? Maak je weleens mee dat je buitengesloten wordt? Bijvoorbeeld in een winkel? Of restaurant? Op je werk of bij een sollicitatie? […]

Kamer wil meer bestaanszekerheid voor studenten met een beperking.

Goed nieuws! De Kamer wil dat de regering de bestaanszekerheid voor studenten met een beperking gaat vergroten. Dat blijkt uit twee moties die vorige week door de Kamer zijn aangenomen. Centraal punt voor financiële steun. In de eerste motie wordt de regering gevraagd om een voorstel te doen voor hoe kan worden toegewerkt […]

Betalen met contant geld moet mogelijk blijven, Convenant Contant Geld getekend.

Vrijdag 8 april heeft de minister van financiën het Convenant contant geld aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit convenant tussen de grootbanken, waardevervoerder Brinks, Geldmaat, DNB, Retailbranches in het MKB, Ieder(in), Oogvereniging, Consumenten en de seniorenorganisaties heeft tot doel om de beschikbaarheid van contant geld de komende jaren veilig te stellen. Het gaat […]

Evaluatie van KPN Teletolk, doe je mee?.

Om meer inzicht te krijgen in hoe dove en slechthorende mensen en mensen met een spraakbeperking gebruikmaken van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst KPN Teletolk, wordt deze geëvalueerd. Onderdeel daarvan is dat gebruikers van KPN Teletolk, dus mensen met een communicatieve beperking, wordt gevraagd een enquête in te vullen. Vul ook de vragenlijst in. […]

Hulp voor Oekraïense vluchtelingen met een oogaandoening van start.

Een oorlog ontvluchten en je weg vinden in een ander land: het is altijd een sprong in het diepe, en al helemaal als je ogen niet goed meewerken. Naar verwachting komen in Nederland meer dan duizend vluchtelingen uit Oekraïne die blind of slechtziend zijn en nog eens duizenden met andere oogproblemen. Samen met […]

NOS zendt Invictus Games uit, Gregory Sedoc maakt tv-programma.

NOS zendt de vijfde editie van de Invictus Games uit, die op 16 april van start gaan in Den Haag. Saïda Maggé neemt de presentatie op zich en Marc van de Kuilen, die beide benen verloor tijdens een missie in Afghanistan, is vaste commentator. Verder zijn de Britse prins Harry, die het internationale […]