Maak meer televisieprogramma’s toegankelijk met audiodescriptie.

Verhoog het budget zodat meer programma’s op de publieke omroep toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking. Dat vragen wij aan de Tweede Kamer die maandag 29 november de begroting voor 2022 voor Media bespreekt. Samen met het Bartiméus Fonds en de Oogvereniging vraagt Ieder(in) om audiodescriptie, net zoals ondertiteling voor doven […]

141 miljoen euro niet besteed aan studenten met een beperking.

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking, krijgen volgend jaar overal dezelfde Individuele Studietoeslag. De wetswijziging is een verbetering. Toch is Ieder(in) bang dat het geld niet bij de studenten terecht komt, zolang gemeenten de wet blijven uitvoeren. Ieder(in) pleit daarom in een brief aan de Tweede Kamer voor […]

Bezuiniging op subsidie Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer definitief van de baan.

De bezuiniging op de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) is definitief van de baan. „De BGH is een belangrijke partner voor ons”, zegt HAP-wethouder Marjolein Steffens. Zij was het al niet eens met het schrappen van bijna de helft van de BGH-subsidie bij het grote bezuinigingsplan dat Haarlemmermeer deze zomer presenteerde. „Dat moeten we […]

Normenkader hulpmiddelen: goede stap om Nederland inclusiever te maken.

Lange levertijden, bureaucratie, gebrek aan maatwerk: de levering en reparatie van hulpmiddelen kent al jaren grote problemen. Afspraken tussen VWS en andere partijen hebben geleid tot een landelijk normenkader en actieplan dat de toegang, levering, het onderhoud en de reparatie van hulpmiddelen moet gaan verbeteren. Belangrijk daarin is dat het advies van de […]

Voorall: ‘Meld verkeerd geplaatste deelscooters’.

Het aantal deelscooters is in Den Haag, maar eigenlijk in elke grote stad, fors toegenomen. Verkeerd geparkeerde scooters kunnen een obstakel vormen voor de doorgang en de toegankelijkheid op de stoep, bijvoorbeeld als deze op een blindegeleidelijn staan. Voorall, belangenbehartigende stichting voor mensen met een handicap, roept mensen op om verkeerde gestalde scooters […]

Tweede Kamer: Regering, kom met stappenplan voor versnelde digitale toegankelijkheid.

Met 149 van de 150 stemmen heeft de Tweede Kamer half november ingestemd met een motie waarin de regering moet komen met een stappenplan. Dit plan moet ervoor zorgen dat overheden versneld voldoen aan de eisen van het besluit digitale toegankelijkheid. Hieronder valt ook de volledige toegankelijkheid van websites en apps. Het GebruikersNetwerk […]

In de media: Financieel gesteggel over noodzakelijke voorziening over rug van inwoners.

Het wordt binnen gemeenten steeds lastiger voor mensen met een beperking om een ‘passende oplossing’ te krijgen. Dat stelt Martin Boerjan, beleidsmedewerker mobiliteit en toegankelijkheid bij Ieder(in) tegenover Omroep Gelderland. De aanleiding is het verhaal van de negen jaar oude Jaynah uit Arnhem. Omdat de gemeente de aanschaf van een rolstoelbus niet wil […]

Oproep BGH – Tevredenheidsonderzoek Hulpmiddelen leveranciers in de Haarlemmermeer.

Jaarlijks houdt de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer een tevredenheidsonderzoek onder de inwoners van Haarlemmermeer die gebruikmaken van hulpmiddelen via Medipoint, Welzorg of van Kersten Hulpmiddelen. Is de service goed. Wordt er op tijd geleverd. Houden ze op de hoogte van eventuele vertraging. Of heeft u een positieve of een andere  negatieve ervaring die u […]

Maak werk van toegankelijke en betaalbare woningen voor iedereen.

Voor veel mensen in Nederland is de woningmarkt niet toegankelijk. En dat geldt zeker voor mensen met een beperking of chronische ziekte die op zoek zijn naar een toegankelijke en betaalbare woning. Daarom vragen wij aan de Tweede Kamer de woonbegroting, waarover op 15 november wordt gedebatteerd, aan te passen, zodat het realiseren […]

In de media: Pointer en Vrij Nederland over vijf jaar VN-verdrag Handicap.

Vijf jaar geleden, op 14 juli 2016, trad het VN-verdrag Handicap in werking in Nederland. Sindsdien is er in landelijke en lokale politiek meer aandacht voor mensen met een beperking en voor hun rechten. Maar is hun positie ook echt verbeterd? De praktijk is helaas weerbarstig. Dat blijkt ook uit een uitgebreid onderzoek […]