Uitsluiting? Met een handicap word je pas echt uitgesloten.

De meeste mensen kunnen zich laten vaccineren of testen. Mensen met een handicap kunnen de handicap niet thuis laten. Mensen met een handicap hebben al decennia te maken met uitsluiting. Ze kunnen bijvoorbeeld niet altijd een café of restaurant binnen en als ze al binnen kunnen is er dan een wel een toegankelijk […]

Kom in actie voor verbetering uitvoering hulpmiddelen in je gemeente.

Op maandag 26 oktober heeft minister De Jonge de verbeterafspraken rondom toegang, levering, service en onderhoud van hulpmiddelen naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze afspraken zijn onderdeel van het ‘Landelijk normenkader hulpmiddelen’ dat eerder verscheen. De verbeterafspraken vormen de start van de uitvoering van het Landelijk normenkader hulpmiddelen, waarbij de zorgvraag van de […]

Kwaliteit reisassistentie in OV moet betrouwbaar zijn.

De reisassistentie die NS en andere vervoerders biedt, moet betrouwbaar en van hoge kwaliteit zijn. Nu en in de toekomst. Zodat iedereen die reisassistentie nodig heeft met een gerust hart de trein kan nemen. Mensen met een beperking moeten zich net als ieder ander vrij en zo zelfstandig mogelijk kunnen verplaatsen naar school, […]

Mindervalide reizigers hebben last van kapotte liften: “Dan maar weer naar huis”

De 9-jarige Vesper gaat wekelijks met haar begeleider Maartje Oliemans naar paardrijles. Een gezellig uitje, maar de reis door Amsterdam verloopt vaak met flinke hindernissen. Kapotte liften op de verschillende metrostations zorgen ervoor dat Maartje en Vesper regelmatig stranden. Dit jaar alleen al telde het GVB 338 liftstoringen met een gemiddelde uitvalstijd van […]

Code VVR aangepast per 1 januari 2022.

De code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) is herzien en gaat in per 1 januari 2022. Het doel van de code is om iedereen die geen transfer van een rolstoel naar een vaste stoel in de (taxi)bus kan maken veilig te vervoeren. De afgelopen twee jaar hebben vervoerders, rolstoelfabrikanten en consumentenorganisaties aan oplossingen gewerkt […]

Ouders op bijeenkomst inclusief onderwijs: onderwijs moet attitude veranderen.

Ouders staan over het algemeen positief tegenover inclusief onderwijs, maar om het te laten slagen moet het onderwijs wel een andere houding aannemen tegenover kinderen met een beperking. Dit bleek op de themabijeenkomst over inclusief onderwijs die Balans, Ieder(in) en Ouders & Onderwijs eind september organiseerden. Aan de bijeenkomst deden ouders mee van […]

Onbeperkt wonen: over lokaal woonbeleid voor mensen met een fysieke beperking.

Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en lokale cliëntenorganisaties bijdragen aan voldoende (geschikte) woningen voor mensen met een fysieke beperking? Platform 31 onderzocht dit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het onderzoek brengt de knelpunten in kaart en geeft tips en voorbeelden voor beter woonbeleid. Daarmee is het interessant voor lokale belangenbehartigers die […]

Kassa over impact van woningtekort op mensen met beperking.

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen en mensen met een beperking worden onevenredig hard getroffen door de huidige wooncrisis. In de uitzending van Kassa op 9 oktober 2021 legt Illya Soffer, directeur van Ieder(in), uit waarom veel mensen met een beperking grote moeite hebben een passende woning te vinden of aanpassingen […]

DE PARTICIPATIERAAD HAARLEMMERMEER ZOEKT VIJF NIEUWE LEDEN.

Vind jij het belangrijk dat zorg, jeugdzorg en werk in Haarlemmermeer goed geregeld is voor de inwoners van Haarlemmermeer? Weet jij hoe het misschien ook beter of anders kan? En wil jij de gemeente daarover adviseren? Ben jij betrokken vanuit jouw achtergrond als professional (zonder commercieel belang), inwoner, cliënt, mantelzorger of vrijwilliger? Woon […]

Extra bescherming en ondersteuning voor groepen met verhoogd corona-risico.

Voor mensen die nog steeds een verhoogd risico lopen of kwetsbaar blijven voor het coronavirus, zijn aanvullende maatregelen genomen. Sommige mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen geen prik krijgen tegen het coronavirus. Of de prik werkt bij hen minder goed. Gratis beschermingsmateriaal. Mede op aandringen van Ieder(in) en andere organisaties zijn deze extra […]