Herstelactie rondom garantiebedrag dankzij signalen Informatiepunt Wajong.

De regels voor de Wajong zijn per 1 januari 2021 vereenvoudigd. Om ervoor te zorgen dat Wajongers er financieel niet op achteruit zouden gaan door de wijzigingen, is het garantiebedrag ingesteld. De vereenvoudiging heeft helaas voor een paar honderd Wajongers toch geleid tot financiële achteruitgang. Ieder(in) ving deze signalen op via het Informatiepunt […]

Oogvereniging lanceert nieuwe patiëntengroep voor mensen met sterke bijziendheid.

Heb je een brilsterkte van -6 of meer? Dan heb je hoge myopie, oftewel sterke bijziendheid. Steeds meer mensen in Nederland hebben hiermee te maken, met alle risico’s van dien. Op 5 juli 2021 lanceert de Oogvereniging daarom de nieuwe patiëntengroep Hoge Myopie. Overal ter wereld zien we bijziendheid (myopie) toenemen door het […]

Kinderambassadeurs van Het Gehandicapte Kind vragen aandacht voor inclusief spelen en leren.

Afgelopen dinsdag overhandigden kinderambassadeurs Leona en Pauline, samen met Henk-Willem Laan (directeur het Gehandicapte Kind) en Rick Brink (voormalig minister Gehandicaptenzaken) het document ‘Een inclusieve samenleving start bij kinderen’ aan de Kamercommissie VWS. Hiermee vroegen ze aandacht voor samen spelen en leren. Leona en Pauline vertelden dat ze het belangrijk vinden dat kinderen […]

Persoonsgebonden budget ook inzetbaar voor zorg in instelling.

De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van het Besluit langdurige zorg (Blz), waardoor inwoners met een pgb in kleinschalige wooninitiatieven hun pgb behouden als het wooninitiatief zorg gaat leveren via een zorgkantoor. De individuele zorgafspraken van individuele inwoners van een wooninitiatief blijven dan de basis voor de zorgvraag in plaats van collectieve […]

Ieder(in) vraagt in brief aan Tweede Kamer om aandacht voor de woningnood onder mensen met een beperking.

Woensdagavond 30 juni debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van de ouderenhuisvesting. Ieder(in) heeft samen met de Woonbond een brief gestuurd, waarin we aandacht vragen voor het gebrek aan toegankelijke woningen en woonvormen voor mensen met een beperking, jong en oud. Wel aandacht voor ouderen maar nauwelijks voor mensen met beperking. Het […]