NOS maakt uitzendtijden Paralympische Spelen van Tokio bekend.

Op zaterdag 24 augustus beginnen in Tokio dan toch eindelijk de Paralympische Spelen, een jaar later dan de bedoeling was. De NOS besteedt aandacht aan de Paralympische Spelen, zowel op televisie als op de radio en online. Tussen de openings- en de sluitingsceremonie (beide live te zien) besteedt de NOS dagelijks met twee […]

Onderzoek VGN: ‘Corona is extra beperking voor jongeren met handicap’.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft, in samenwerking met Ieder(in) en jongPIT, aan Youngworks gevraagd om te onderzoeken wat de ervaringen van jongeren met een beperking zijn in de coronaperiode. Corona blijkt een flinke impact te hebben op jongeren met beperkingen. In dit nieuwe onderzoek is onder andere te lezen wat jongeren daar zelf […]

DNB: Bankzaken steeds minder toegankelijk.

Betaaldiensten worden steeds minder goed toegankelijk, blijkt uit onderzoek door De Nederlandsche Bank (DNB). Dit lijkt vooral te komen door het sluiten van bankfilialen en de toenemende digitalisering. Steeds meer bankzaken worden online of met apps gedaan. Vooral ouderen en mensen met een beperking of handicap hebben meer moeite met de digitale wereld. […]

Vijf jaar VN-verdrag Handicap: werk aan de winkel.

Vijf jaar geleden werd het VN-verdrag Handicap in Nederland van kracht. Is er reden voor een feest? Zeven ervaringsdeskundigen vertellen over hun hoop en persoonlijke verwachtingen na vijf jaar VN-verdrag Handicap. Illya Soffer, directeur van Ieder(in): ‘Ondanks meer aandacht staan mensen met een beperking nog steeds op achterstand.’ Vandaag, 14 juli 2021, is […]

Gemeenten komen 1,5 miljard tekort op Participatiewet.

Gemeenten komen structureel 1,2 miljard euro tekort voor de uitvoering van de Participatiewet. Naar verwachting loopt dit bedrag op tot 1,5 miljard euro in 2026. Dat blijkt uit onderzoek ‘Beschikbare en benodigde financiële middelen voor de Participatiewet’ dat Bureau Berenschot in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft uitgevoerd. De VNG […]

Beperkte mobiliteit, toch rondjes rennen.

Atletiekvereniging Haarlemmermeer hield afgelopen week een heuse Racerunner-battle. Een Racerunner is een soort fiets (zonder trappers) die het voor kinderen en volwassenen met beperkte mobiliteit het mogelijk maakt een sport te kunnen uitoefenen. Bij de battle gaat het er om in 15 minuten zoveel mogelijk rondjes van 400 meter te lopen. Het mooie […]

Overheid creëerde te weinig banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

De overheid haalde het afgelopen jaar haar eigen doelstelling niet wat betreft het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Er kwamen bij alle overheidswerkgevers maar 12.298 banen bij van de 17.500 die beloofd waren voor die groep. Bedrijven creëerden er daarentegen meer dan vooropgesteld. Het totale doel voor bedrijven en overheid […]

Woningnood voor mensen met een beperking: woningaanpassing vaak onmogelijk en groot tekort toegankelijke woningen.

Onderzoek van Ieder(in) en de Woonbond toont aan dat er veel mis is op de woningmarkt, vooral voor mensen met een beperking. Het aanpassen van woningen verloopt moeizaam en nieuwbouw voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. Het tekort aan toegankelijke woningen speelt vooral voor jongeren en gezinnen. Ieder(in) vraagt daarom aandacht voor mensen met […]

Geen extra kosten voor gebruik contant geld.

Twee grote banken (ABN-AMRO en Rabobank) gaan extra kosten rekenen voor het opnemen van contant geld. Hiermee willen ze de volgens hen hoge kosten van het beschikbaar stellen van contant geld dekken. Ieder(in), Oogvereniging en ouderenbonden vinden dat het rekenen van extra kosten voor contant geld direct weer afgeschaft moet worden. De kosten […]