Steunpunt Coronazorgen biedt info en hulp bij mentale problemen.

Bij Steunpunt Coronazorgen vinden mensen tips, hulp en informatie over hoe je met je gevoelens en zorgen om kan gaan in de coronacrisis. Het Steunpunt Coronazorgen is er voor iedereen. In het bijzonder als je het emotioneel zwaar hebt door de gevolgen van het coronavirus. Bijvoorbeeld als je zelf corona hebt (gehad), geldproblemen […]

Hoe staat het ervoor met de toegankelijkheid van het spoor.

Elke 5 jaar onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de toegankelijkheid van het spoor in Nederland. Het Actualisatierapport Toegankelijkheid Spoor 2021 geeft zicht op hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van de stations en de treinen die op deze stations stoppen. Dit rapport is deze week naar de Kamer gestuurd. Veel […]

Grote verschillen tussen gemeenten in lokale inclusie.

Als het gaat om de implementatie van het VN-Verdrag Handicap in gemeenten zijn er grote verschillen. Dit blijkt uit een flitspeiling van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en Movisie. Volop aan de slag of geen prioriteit. Uit de flitspeiling blijkt dat gemeenten in drie categorieën kunnen vallen. Er zijn gemeenten die al volop […]

Nieuwe Eigen Verklaring voor uitzondering mondkapjesplicht.

Vanaf 26 juni geldt de mondkapjesplicht op veel minder plekken. In het openbaar vervoer, ziekenvervoer, test- en priklocaties, voortgezet onderwijs en een aantal andere plekken blijft het dragen van een mondkapje verplicht. Als je door ziekte of beperking geen mondkapje kunt dragen, gebruik dan de Eigen Verklaring, die het oude uitzonderingskaartje vervangt. De […]

Ook verandering in ‘resultaatgerichte’ Wmo voor individuele begeleiding.

Na huishoudelijke hulp moet ook individuele begeleiding binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in uren worden toegekend en niet op basis van ‘resultaat’. Dat bepaalde de rechter eind mei in een uitspraak die opnieuw gemeenten voor vragen stelt. Link: De lokale overheden kloppen hierover aan bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze […]

Apps overheid nog nauwelijks toegankelijk.

Belangenorganisaties voor mensen met een beperking, ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid maken zich grote zorgen over de toegankelijkheid van overheidsapps. Slechts 1 van minstens 500 apps van de Nederlandse overheid is aantoonbaar toegankelijk voor mensen met een beperking. Dit blijkt uit onderzoek door Stichting Appt. Het gevolg is dat gebruikers met […]

SP, D66 en GroenLinks doen Van Ark tien voorstellen voor verbetering gehandicaptensport.

De gelijkschakeling van de gehandicaptensport met de reguliere sport verloopt veel te traag, vinden SP, D66 en GroenLinks. Om dat te versnellen, doen zij tien voorstellen in een notitie aan minister Tamara van Ark van medische zorg en sport. De notitie wordt maandag gepresenteerd. Een greep uit de voorstellen: zwemles mag voor kinderen […]

Hulpmiddelencongres startpunt van een merkbaar betere uitvoering.

Vandaag start onder leiding van Otwin van Dijk het eindcongres van de verbeteraanpak hulpmiddelen. Voor Ieder(in) is dit congres een startpunt van een betere uitvoering waar de zorgvraag van de cliënt écht voorop staat. Het is de bedoeling dat mensen om wie het gaat een merkbare verbetering ervaren. De aanpak is een vervolg […]

SCP-rapport laat zien dat toegankelijkheid en kunnen meedoen beter verankerd moeten worden.

Gebrek aan goed toegankelijke toiletten of rolstoelplaatsen in theaters: het blijft een probleem voor mensen met een lichamelijke beperking wanneer zij publieke plekken bezoeken. Dat blijkt uit het SCP-rapport ‘Lang niet toegankelijk, Ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke beperking als spiegel van de samenleving’. Ieder(in) herkent helaas de conclusies. Nog veel werk te […]