Huisartsen nodigen voorrangsgroep coronavaccinatie uit via grieppriklijst.

Zoek contact met je huisarts als je daar niet op staat Mensen jonger dan 60 jaar met een medisch risico krijgen voorrang voor hun coronavaccinatie. Huisartsen bepalen al heel snel – voor 5 mei – wie een uitnodiging moet krijgen. Zij gaan daarbij uit van de ‘grieppriklijst’. Heb je een medisch risico, maar […]

Vaccinatie locatie.

In de Haarlemmermeer wordt er volop gevaccineerd tegen de Corona. Link: Een van de grootste locaties waar dit gebeurt door de gezamenlijke huisartsen uit de Haarlemmermeer is de VanZantenhal in Nieuw Vennep. De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer is zeer benieuwd naar de ervaring van mensen met een beperking. Kun u goed naar binnen, is […]

Doe mee aan een onderzoek van Ieder(in) en de Woonbond naar toegankelijk wonen!.

Samen met de Woonbond doet Ieder(in) een onderzoek naar toegankelijk wonen. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, die wordt uitgezet onder het panel van de Woonbond en het panel van Ieder(in). Ook de achterban van Ieder(in) is welkom om de vragenlijst in te vullen. Recht op toegankelijk wonen. Volgens het VN-verdrag handicap hebben […]

In de Media: Illya Soffer bij Radar (AVROTROS) over willekeur in de Wmo.

Ieder(in) zet zich in voor passende ondersteuning van mensen met een beperking in gemeenten. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen die hulp nodig hebben, langer zelfstandig thuis te laten wonen. Naast ouderen vallen ook veel mensen met een levenslange beperking onder de wet. Dat er in de Wmo veel misgaat, […]

‘Wmo-ritten verplicht 24 uur vooraf boeken in strijd met mensenrechten’.

Om de kosten van het Wmo-vervoer in de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard in te perken, heeft het college van B&W bezuinigingen doorgevoerd. Na een mislukte poging tot aanpassing van het beleid door de raad, werd er tijdens de laatste commissievergadering gesteld dat de bezuinigingen in strijd zijn met de rechten van mensen […]

Hoe juist werken tot armoede leidt: ‘Toeslagen, loon en uitkering niet op elkaar afgestemd’.

Hoe vergaat het mensen die gaan werken naast hun uitkering? Op initiatief van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) is dat onlangs onderzocht, en het leverde een verbazingwekkend totaalplaatje op: zes op de tien uitkeringsgerechtigden komt in financiële problemen door aan de slag te gaan. Werken loont dus vaak niet, maar brengt mensen juist in […]

Nieuwe serie ‘Mari staat op’ over leven met beperking in Nederland.

In de vierdelige EO-serie ‘Mari staat op’ reist filmmaker Mari Sanders in zijn rolstoel door ons eigen land. Hij neemt de kijker mee in zijn persoonlijke zoektocht naar acceptatie in de wereld van mensen zonder beperking. Hoe ziet de Nederlandse samenleving eruit door de ogen van mensen met een handicap? In hoeverre worden […]

Ouders en kinderen in zelfisolatie worden vaak te streng aangepakt.

Bij Ieder(in) zijn de afgelopen maanden signalen binnengekomen van ouders die al lang in zelfisolatie leven door corona en vanwege het besmettingsrisico hun kinderen thuis houden van school. Deze ouders komen vaak in botsing met school, leerplichtambtenaren of de onderwijsinspectie. Om daar wat aan te doen, zijn er recent twee bijeenkomsten gehouden met […]

Pilots voor meer politieke ambtsdragers met een beperking van start.

Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, start het ministerie van BZK twee pilots. Deze moeten er voor zorgen dat mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie komen als mensen zonder een beperking. Er is een pilot voor specifieke financiële ondersteuning voor aankomende raadsleden. En er is een […]