Eerste Kamer steunt uitbreiding artikel 1 Grondwet met verbod op discriminatie vanwege handicap.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het uitbreiden van artikel 1 van de Grondwet. Het eerste artikel van de Grondwet beschrijft gronden op basis waarvan niet gediscrimineerd mag worden. Met de beoogde uitbreiding wordt een verbod op discriminatie vanwege handicap en seksuele gerichtheid expliciet aan het artikel toegevoegd. Daarmee vallen ze niet meer […]

Stem voor uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet met grondslag handicap.

Ieder(in) roept de Eerste Kamer op om morgen te stemmen voor de uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap. Hiermee krijgt discriminatie op grond van een beperking extra aandacht, net als discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten […]

Mensen met een beperking hebben niks te zoeken in de Participatiewet.

UPDATE – Het debat van 14 december is in verband met thuisquarantaine van Staatssecretaris Van ’t Wout niet doorgegaan en zal na het kerstreces opnieuw ingepland worden. – Met het breed offensief wil het kabinet de Participatiewet aanpassen en meer mensen met een beperking aan een baan helpen en aan het werk houden. […]

Verkiezingen: #2MiljoenStemmen laten aan de politiek horen wat écht belangrijk is.

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Laat de politieke partijen weten wat jij belangrijk vindt. Met de online-actie #2MiljoenStemmen kun je politici en hun partijen vertellen wat nodig is voor mensen met een beperking of chronische ziekte om goed te kunnen meedoen in de samenleving. In Nederland leven ruim 2 miljoen mensen […]

Op weg naar inclusief onderwijs.

Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs in Nederland inclusief moet worden. Maar wat is inclusief onderwijs eigenlijk? In een position paper, gebaseerd op gesprekken met de achterban, schetst Ieder(in) de eigen visie. Het beste van regulier en speciaal onderwijs moet in inclusief onderwijs worden samengebracht! Gescheiden naar school kan niet meer. […]