Kamercommissie: de menselijke maat moet terug in de uitvoering.

20% van de burgers kan niet uit de voeten met de regels waarmee ze worden geconfronteerd. Dat constateert de Tweede Kamercommissie die onderzoek heeft gedaan naar uitvoeringsorganisaties, zoals UWV, Belastingdienst en CBR. De commissie pleit er dan ook voor om de menselijke maat terug te brengen in de uitvoering. Slechte samenwerking oorzaak problemen. […]

Vragen aan Tweede Kamer en kabinet over gewijzigd vaccinatieschema en veiligheid verkiezingen.

Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben grote zorgen over het op 5 februari bijgewerkte vaccinatieschema. Er wordt veel wanhoop, maar ook woede en angst gevoeld. Het nieuwe vaccinatieschema roept veel onzekerheden op. In een brief aan de Tweede Kamerleden vragen Ieder(in), Per Saldo en KansPlus hier serieuze aandacht voor. Woensdag 24 […]

Werken met uitkering leidt tot financiële problemen.

Werken met een uitkering is vaak ingewikkeld. Veel mensen moeten daardoor onverwacht veel geld terugbetalen. En regelmatig gaan ze er zelfs in inkomen op achteruit. Het gevolg is dat velen in de financiële problemen komen. Dit blijkt uit een vandaag gepresenteerd onderzoek onder 800 mensen met een arbeidsbeperking. Van de werkende mensen in […]

Doe mee aan #2MiljoenStemmen: laat de politiek horen wat écht belangrijk is.

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Laat de politieke partijen juist nu weten wat voor mensen met een beperking belangrijk is. Wat moeten politici in Den Haag en het nieuwe kabinet écht aanpakken? Laat je stem nu al horen: doe mee met de online-actie #2MiljoenStemmen. Spreek via sociale media een politieke partij […]

Zorgen bij Wajongers: ondanks belofte er toch op achteruit.

De wijziging van de Wajong per 1 januari zorgt voor onrust onder mensen met een beperking. Link: Niemand zou er op achteruitgaan,  maar nu lijkt het er toch op dat sommige werkende Wajongers per maand minder geld krijgen dan vorig jaar. Het ministerie van Sociale Zaken en uitkeringsinstantie UWV doen onderzoek naar deze […]

Bezuinigingen in het sociaal domein raken mensen met een beperking hard.

Steeds vaker lopen mensen met een beperking aan tegen bezuinigingen in het sociaal domein. Dat belemmert hun volwaardige deelname aan de samenleving. Ieder(in) heeft daarom op verschillende manieren signalen verzameld over bezuinigingen op maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatievoorzieningen. Achterban trekt aan de bel. In het najaar van 2020 trokken steeds meer lidorganisaties bij […]

Mensen met extra kwetsbare gezondheid twijfelen of ze gaan stemmen.

Uit onderzoek onder 8.600 ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken blijkt dat 9% twijfelt of niet gaat stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. De meest genoemde reden hiervoor is dat men niet zeker weet of het stembureau wel veilig is. Veel mensen zouden daarom graag per post willen stemmen. Dat meldt […]

Alarmnummer 112 nu ook te bereiken via e-SMS.

Vanaf vandaag, Europese 112-dag, is het mogelijk om tekstberichten uit te wisselen met 112 in geval van nood. Een belangrijke stap voor mensen met een auditieve beperking of spraakbeperking. De 112-Alliantie die Ieder(in) samen met Stichting Hoormij.NVVS, Dovenschap, Patiëntenvereniging Hoofd-Hals, Stichting Support Stotteren, Oogvereniging, Divers Doof en ISAAC-NF vormt, heeft zich hier hard […]

Rechtszaak over poststemmen: ‘Waarom moet ik mijn gezondheid op het spel zetten?

In Den Haag dient vandaag een kort geding over stemmen per post. Vanwege de coronapandemie mogen 70+’ers per brief hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Jongere mensen met een kwetsbare gezondheid mogen dat niet; de Partij voor de Dieren vindt dat discriminatie. Naast de 2,4 miljoen stemgerechtigden ouder dan 70 jaar zijn […]

Online Debat in Duidelijke Taal over de verkiezingen, zonder rare afkortingen of moeilijke taal.

Op zaterdag 13 februari 2021 kun je vanaf 14.00 uur online meedoen aan het Debat in Duidelijke Taal van ProDemos, LFB en Ieder(in). Hierbij praten (kandidaat-)Kamerleden over drie onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn: over onderwijs, zorg en over hoe eenvoudig de communicatie van de overheid eigenlijk is. Het debat wordt georganiseerd voor […]