Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 is door Tweede Kamer aangenomen.

Er komen meer stemlokalen, in elke gemeente gaat minimaal één stemlokaal al twee dagen voor de verkiezingsdatum open, het aantal machtigingen is uitgebreid naar 3 en briefstemmen voor mensen vanaf 70 jaar wordt mogelijk. Stemlokalen eerder open en extra aandacht voor uitleg en begeleiding. Dit is de uitkomst van het Kamerdebat van 17 […]

Tweede lockdown: zorg, ondersteuning en voorzieningen overeind houden.

Maandag zijn met de tweede lockdown nieuwe, strengere coronamaatregelen afgekondigd. Het kabinet heeft laten weten dat zorg, ondersteuning en voorzieningen voor mensen met een beperking of chronische ziekte overeind moeten blijven. Eerdere afspraken voor de gehandicaptenzorg, thuis en in instellingen, moeten worden nagekomen. Ieder(in) heeft zich hier hard voor gemaakt samen met andere […]

Wel onderwijs voor kwetsbare kinderen.

Scholen sluiten tot 19 januari 2021. Maar voor kwetsbare kinderen, leerlingen die dit jaar examen doen en leerlingen die praktijkgericht onderwijs volgen, geldt een uitzondering. Zij moeten wel de mogelijkheid krijgen om fysiek onderwijs te volgen. Dit heeft het ministerie van onderwijs (OCW) vandaag nogmaals bevestigd. Deel scholen open. Ieder(in) gaat ervan uit […]

Gratis mondkapjes voor Haarlemmermeerse minima.

Haarlemmermeerse minima kunnen rekenen op mondkapjes van de gemeente als het aan wethouder Johan Rip ligt. Hij heeft zijn plan voor het verstrekken van mondkapjes van Haarlemmermeerse makelij vandaag toegelicht. De verzending van de mondkapjes begint binnenkort. Niet breed. De mondkapjes zijn bedoeld voor zo’n 2150 huishoudens. Dat komt neer op zo’n 5.000 […]

Actieplan opgesteld voor meer mensen met een beperking in de politiek.

Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een structurele functionele beperking. Dit is een forse ondervertegenwoordiging aangezien 10 tot 15% van de Nederlanders een beperking heeft. Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, is het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking opgesteld, zodat mensen […]

Mensen met een beperking hebben niks te zoeken in de Participatiewet.

Het breed offensief is bedoeld om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. Dat er een breed offensief nodig is om de Participatiewet aan te passen geeft al aan dat er veel onvrede heerst. Zowel werkgevers, werknemers als (niet)uitkeringsgerechtigden vinden dat er veel mis is met het huidige beleid en […]

Aandacht voor positie mensen met beperking in Kamerdebat over discriminatie.

Op de internationale mensenrechten dag van 10 december spreekt de Tweede Kamer in een algemeen overleg over discriminatie. Een mooie dag om ook vanuit het perspectief van mensen met een beperking in gesprek te gaan over mensenrechten en gelijke kansen. Man in rolstoel op de rug gezien met meerdere benen van andere mensen […]