Boodschap aan politiek: verbeter inkomenspositie en bestaanszekerheid.

Op 17 november vindt de begrotingsbehandeling van SZW plaats. De Landelijke Armoedecoalitie, waar Ieder(in) aan deelneemt, heeft in een brief aan de Kamer om aandacht gevraagd voor de financiële problemen waar een grote groep mensen, door de gevolgen van de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende economische crisis, in terecht is gekomen. De Armoedecoalitie […]

Presentatie van Ongehinderd – Eerstelijns Gezondheidszorg

Toelichting presentatie Hierbij treft u de resultaten aan van het jubileumonderzoek dat in opdracht van de BGH) is verricht door de organisatie Ongehinderd.nl op toegankelijkheid van diverse gemeentelijke medische locaties, waaronder huisartsenpraktijken, fysiopraktijken, gezondheidscentra en apotheken. Inmiddels zijn getoetst: – 14 huisartsenpraktijken – 2 apotheken – 4 gezondheidscentra – 7 fysiotherapiecentra – 1 […]

Oproep aan banken: volledig digitaal is niet inclusief.

Inclusie in betalingsverkeer is een maatschappelijke verplichting en een mensenrecht. Dat stelt Ieder(in) tijdens het jaarcongres van Betaalvereniging Nederland. De grote banken stappen meer en meer over naar volledig digitale dienstverlening. Een van de zichtbare gevolgen is de sterke afname van het aantal bankkantoren. Maar er is een grote groep mensen voor wie […]

Verkiezingsmanifest Ieder(in): Ontwerp een land voor iedereen.

In maart 2021 vinden de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer plaats. Ruim twee miljoen mensen in Nederland hebben een beperking of chronische ziekte. De onderwerpen die hen aangaan, willen we hoger op de politieke agenda zien. Daarom hebben wij met input van onze leden het ‘Verkiezingsmanifest Ieder(in)’ geschreven. Dit voorjaar heeft Ieder(in) […]

Brief aan Kamer: gemeentelijke bezuinigingen leiden tot nog meer achterstand.

Veel gemeenten kondigen in hoog tempo ingrijpende bezuinigingen aan op zorg, ondersteuning en jeugdhulp. Ondanks de wettelijke plicht die gemeenten hebben om de nodige zorg en ondersteuning te bieden, laten zij steeds vaker gaten vallen. Ieder(in) roept de Tweede Kamer op te voorkomen dat mensen met een beperking of chronische ziekte hierdoor nog […]

Banenafspraak leidt tot veel minder banen dan de overheid zegt.

De banenafspraak heeft volgens de overheid 53.000 mensen aan het werk geholpen, maar in werkelijkheid zijn het er slechts 12.000. Dit blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Cedris, dat vandaag de voorpagina van dagblad Trouw haalde. Banenafspraak vooral op papier een succes. Op papier is de banenafspraak keer op keer een […]

Meer inspraak, minder papierwerk: minister wil passend onderwijs aanpakken.

Minister Slob van Onderwijs wil met 25 maatregelen het passend onderwijs verbeteren. Zo krijgen leerlingen meer inspraak over de hulp die ze nodig hebben, wordt een deel van de administratieve rompslomp geschrapt en moeten leraren beter opgeleid worden om ondersteuning te bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Al jaren klagen ouders en […]

Online informatiepunt over corona op Vilans.nl

De impact van de coronacrisis is groot, zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid en een verhoogd risico voor het virus. Ouderen, mensen met beperkingen, hun naasten én hun zorgverleners hebben behoefte aan begrijpelijke en toegankelijke informatie over de gevolgen van corona in het persoonlijke leven. Er is veel informatie, maar dat kan […]

Houd het OV toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar.

Zorg dat het OV voor iedereen bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar blijft. Dat vraagt Ieder(in) samen met de Oogvereniging, WijStaanOp, Coalitie voor Inclusie, Spierziekten Nederland, Dwarslaesie Nederland en de KBO-PCOB aan staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. In een oproep van OV bedrijven en reizigersvereniging Rover is te lezen dat het OV straks, […]

Nibud-rapport: betere inkomensondersteuning nodig voor huishoudens met hoge zorgkosten.

Uit Nibud-onderzoek blijkt dat huishoudens met een minimuminkomen en hoge zorgkosten maandelijks tientallen euro’s (of zelfs meer) tekortkomen. Dat geldt ook voor jongeren van 18 tot 21 jaar met een bijstandsuitkering. De landelijke overheid en gemeenten moeten maatregelen nemen om de bestaanszekerheid bij deze groepen te verbeteren om schrijnende situaties te voorkomen. 5 […]