Mondkapjesplicht 1 december: wat als je geen kapje op kunt?.

Op dinsdag 1 december gaat de mondkapjesplicht in openbare gebouwen, winkels, musea, restaurants en theaters. Deze verplichting geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Van deze groepen wordt verwacht dat ze zelf ‘bewijzen’ dat ze zijn vrijgesteld. Over hoe je dat moet bewijzen, is […]

Verlenging overgangsregeling rolstoelvervoer.

De overgangsregeling van de code VVR voor veilig vervoer van mensen met een rolstoel is vanwege de coronacrisis verlengd tot 31 december 2021. Dit betekent dat de huidige situatie voor iedereen ook in heel 2021 hetzelfde blijft. In 2021 wordt door alle betrokken partijen bij het veilig vervoer van mensen met een rolstoel […]

Voortgang implementatie VN-Verdrag onderbelicht.

Vrijdagavond 20 november heeft minister Van Ark de voortgangsrapportage implementatie VN-verdrag Handicap aan de Tweede Kamer gezonden. Naar goed gebruik zou er in december het jaarlijkse verantwoordingsdebat in de Kamer plaatsvinden. Vorig jaar was dat verantwoordingsdebat in december en werd ook de schaduwrapportage VN-verdrag besproken. Daarbij is door gehandicaptenorganisaties urgentie gevraagd voor het […]

Medische locaties Haarlemmermeer getoetst op toegankelijkheid.

      Drie locaties onderscheiden Met Nederlands keurmerk voor toegankelijkheid  – niveau brons De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) heeft door Ongehinderd.nl diverse gemeentelijke medische locaties, waaronder huisartsenpraktijken, fysiopraktijken, gezondheidscentra en apotheken laten toetsen op toegankelijkheid. Inmiddels zijn getoetst: 14 huisartsenpraktijken, 2 apotheken, 4 gezondheidscentra, 7 fysiotherapiecentra en 1 tandartsenpraktijk Daarvan mogen drie […]

In de media: mensen met een beperking in de knel door decentralisaties.

De decentralisaties werken niet voor mensen met een levenslange beperking. Waar maatwerk beloofd is, moeten mensen juist vechten voor passende zorg en ondersteuning. Ieder(in) directeur Illya Soffer kwam hierover meerdere keren aan het woord. De interviews zijn onderaan dit artikel terug te vinden. Decentralisaties maakten beloftes van maatwerk en inclusie niet waar. Sinds […]

Brief aan Kamer: maak vaart voor betere, passende jeugdhulp.

Het is slecht gesteld met de (toegang tot) zorg en ondersteuning voor jeugd met een beperking. Gezinnen staan hierdoor steeds verder onder druk. In een brief aan de Tweede Kamer doet Ieder(in) samen met Per Saldo een oproep om vaart te maken en de belangrijkste knelpunten aan te pakken. Op 23 november bespreekt […]

In Noord-Holland 100 bushaltes extra voor minder validen.

Er worden in provincie Noord-Holland zeker 100 bushaltes extra toegankelijk gemaakt, zodat bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers deze haltes beschikbaar worden. De provincie stelt 2 miljoen euro beschikbaar aan de wegbeheerders om onder meer de haltes te verbreden en om de haltes ook van ribbeltegels voor blinden en slechtzienden te kunnen voorzien. Op dit moment […]

Campagne helpt goed ouder worden met langdurige beperking.

CP Nederland en SBH Nederland lanceren in samenwerking met Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam op 12 november de campagne ‘Goed ouder worden met een langdurige beperking. Hoe doe jij dat?’. Centraal in deze campagne staat een leermodule die helpt om na te denken over ouder worden met een beperking. Aan de hand van […]

Abonnementstarief Wmo onder vuur.

Volgens gemeenten zijn er door de vaste lage eigen bijdrage te veel nieuwe aanvragen van huishoudelijke hulp waardoor zij krap bij kas zitten. Het kabinet vindt dat gemeenten genoeg gecompenseerd zijn. Gemeenten kondigen in hoog tempo ingrijpende bezuinigingen aan op gemeentelijke hulp en ondersteuning. Onacceptabel dat mensen die de gemeentelijke Wmo-voorzieningen nodig hebben […]