Juist in coronatijd: vooroordelen wegnemen over werknemers met een beperking.

Alle nieuwe manieren van werken die we in coronatijd ontdekken, geven mensen met een beperking extra mogelijkheden om een productieve werknemer te zijn. Daarom willen Stichting Inclusive, Voorall en het Solgu juist nu werkgevers en werknemers met een beperking met elkaar in gesprek brengen om wederzijdse aannames en vooroordelen weg te nemen. Het […]

JEUGDLAND NIEUW VENNEP.

Jeugdland is een avonturen bouwspeelplaats voor kinderen. Bij jeugdland worden verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen. Link: Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Jeugdland. Mindervalide. Bij Jeugdland zijn er speeltoestellen aanwezig die speciaal geschikt zijn voor kinderen met een beperking. Er is ook een invalide toilet aanwezig. Jeugdland kan alleen […]

Ombudsman wil duidelijkheid over eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd.

Afgelopen maanden ontving de Nationale ombudsman klachten en signalen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. Sinds de uitbraak van het coronavirus is het vaak niet of nauwelijks mogelijk om op gebruikelijke wijze zorg en ondersteuning te krijgen, terwijl de inning van eigen bijdragen wel doorloopt. De ombudsman vraagt […]

Wat betekent het gebruik van mondkapjes in de publieke ruimte voor de gehandicaptenzorg?.

Het kabinet geeft sinds vrijdag het dringende advies om mondkapjes te dragen in publieke toegankelijke binnenruimten. Het advies geldt voor mensen vanaf 13 jaar. Het gaat om niet-medische mondmaskers. Dit advies geldt niet voor gebouwen die niet voor publiek toegankelijk zijn, zoals woonlocaties. Gehandicaptenzorginstellingen beslissen zelf op basis van de geldende richtlijnen of […]

Toegankelijke verkiezingen en de Covid19-maatregelen.

Afgelopen woensdag heeft de Tweede Kamer een tijdelijke wet voor de verkiezing besproken. De tijdelijke wet moet zorgen dat ondanks coronamaatregelen iedereen kan stemmen. Ieder(in) heeft zich hard gemaakt dat de toegankelijkheid van de stemlokalen en het stemproces niet onder druk komt. Hier is in de tijdelijk wet nu rekening mee gehouden. De […]

Dag van de Witte Stok: Oogvereniging richt zich tot de fietser.

Vandaag is het de Dag van de Witte Stok. Onder het motto ‘Samen in het verkeer, oog voor elkaar’ richt de Oogvereniging zich dit jaar tot de fietser. Met verschillende filmpjes vraagt de Oogvereniging aandacht voor onder meer verkeerd geparkeerde fietsen, fietsen op de geleidelijn en onhoorbare elektrische fietsen. Beeld uit filmpje Oogvereniging: […]

Zorgkantoren luisteren naar rechter en laten tarieven langdurige zorg ongewijzigd.

De zorgkantoren van CZ, VGZ, Eno, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid luisteren naar de uitspraak van de rechter en passen de zorginkoop voor volgend jaar daarop aan. Onlangs deed de rechter een uitspraak in een zaak over de zorginkoop in de langdurige zorg, die werd aangespannen door bijna zeventig zorgaanbieders. De zorgkantoren […]

De dovengemeenschap viert een feestje!.

De Nederlandse Gebarentaal is officieel erkend door de Eerste Kamer. De dovengemeenschap is daar heel blij mee. Het Dovenschap laat in een filmpje zien hoe blij de dovengemeenschap is dat de Eerste Kamer gisteren unaniem voor het wetsvoorstel heeft gestemd. Link: Bekijk hier het filmpje Link: Dovenschap is lid van Ieder(in) Bron: Ieder(in)

Tegel op blindenstrook is onderdeel van grotere oplossing’.

Hun ‘pratende hoofden’ staan boven elkaar op het kleine scherm tijdens het vraaggesprek via Facetime. Anneroos Dijkstra en Anouk van Bommel kennen elkaar niet. Anneroos, de bovenste, kan Anouk wel zien op het scherm maar voor Anouk, de onderste, is dat anders door haar visuele beperking. Eén stem. Toch spreken deze twee jonge […]

Op donderdag 8 oktober, tijdens de Week van de Toegankelijkheid 2020, ZOU de BGH haar 40-jarige jubileum vieren.

ZOU, want wij vinden het niet verantwoord dat nu te doen. We hebben daarom de viering een jaar uitgesteld. Gelukkig is de BGH niet één dag, maar het hele jaar actief voor de belangen van mensen met een fysieke beperking. Er is nog zoveel werk aan de winkel, ook in coronatijd! De BGH […]