Het digitale omgevingsloket wordt inclusief.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in een brief van 24 juni over de Omgevingswet dat het digitale Omgevingsloket inclusief wordt. Het gaat om het loket dat burgers en bedrijven gebruiken om vergunningen voor bijvoorbeeld een bouwactiviteit of een verbouwing aan te vragen. Ieder(in) heeft al in een vroeg stadium (2017) […]

Meerderheid 2e Kamer voor uitbreiding artikel 1 met grondslag handicap.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vandaag gestemd voor de uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslagen handicap en seksuele gerichtheid. Met het wetsvoorstel wordt discriminatie op deze gronden expliciet verboden in de Grondwet. Dat geeft een sterk signaal af aan de samenleving, zegt initiatiefnemer Kamerlid Vera Bergkamp. ‘De […]

Tien verbeterpunten voor een toegankelijk OV.

De aanpassing van het besluit toegankelijkheid OV wordt op veel tafels besproken. Ieder(in) heeft samen met de Oogvereniging, Wij Staan Op!, Coalitie voor Inclusie, Treinen Met Toiletten en de Toiletalliantie 10 concrete punten opgesteld waarop het besluit in ieder geval verbeterd moet worden. De NGO rapportage VN-verdrag Handicap heeft ons laten zien dat […]

GGD, maak informatie en aanvragen coronatest voor iedereen toegankelijk.

Ieder(in) heeft de GGD gevraagd om op korte termijn de toegankelijkheid van de GGD-websites te vergroten en een alternatief te bieden voor het telefonisch maken van testafspraken. In een brief aan de directies van de GGD’s pleit Ieder(in) ook om dit te doen in overleg met mensen met een beperking. Ieder(in) is van […]

Stem voor uitbreiding van artikel 1 van de grondwet met grondslag handicap.

Vandaag roept Ieder(in) de Kamer op om te stemmen voor de uitbreiding van artikel 1 van de grondwet met de grondslag handicap. Hiermee komt discriminatie op grond van een beperking gelijk te staan met discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van […]

Brief aan Kamer: Meer aandacht voor overbelasting mantelzorgers.

De Tweede Kamer behandelt maandag 15 juni veel zorgonderwerpen die van belang zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte. In een brief vraagt Ieder(in) onder meer aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg, gebrek aan passende huisvesting en de toepassing van onvrijwillige zorg. VVrouw met bord met eten voor zich […]

Mooie stappen naar beter toegankelijke televisie.

Minister Slob heeft toegezegd om in gesprek te gaan met belangenorganisaties van mensen met een beperking over meer en beter toegankelijke televisie. En met een aanpassing van de Mediawet worden landelijke en lokale omroepen verplicht hun best te doen om uitzendingen tijdens crisissituaties toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dit vindt […]

Terrasmeubilair op geleidelijnen in Hilversum: “Dit kan echt niet!”

HILVERSUM – Sinds de terrassen meer ruimte mogen innemen om corona-veilig te zijn, loopt de blinde Gregory Dunker tegen een hoop obstakels aan in het centrum. “De gemeente beweert aan toegankelijkheid te doen, maar dit is een zooitje.” Tik, tik, tik. Gregory loopt met zijn blindenstok over de Groest in het centrum. “Iedereen […]

Eerste Kamer stemt tegen wetswijziging betreft mantelzorgers in Participatiewet.

De Eerste Kamer steekt een stokje voor een wetswijziging waardoor mensen die met tweedegraads bloedverwanten samenwonen om voor hen te zorgen strenger worden beoordeeld in hun recht op bijstand. De Tweede Kamer wilde dit doorvoeren. “Het wetsvoorstel gaat over mensen die een gezamenlijke huishouding voeren en waarbij een van hen een indicatie langdurige […]