Tips voor een toegankelijke anderhalvemetersamenleving.

Maatregelen rondom het COVID-19 coronavirus versoepelen. Momenteel zitten we in de fase dat ‘de anderhalvemetersamenleving’ zijn werk gaat doen. Veel ondernemers doen aanpassingen in en om hun bedrijf zodat de deuren weer open kunnen. Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind, doof, slechthorend of hebben een verstandelijke […]

Een bril op maat, veilig opgemeten op 1,5 meter afstand.

Oplossing voor iedereen die geen standaardbril past, opgemeten in 10 seconden 26 mei 2020 – Als je een afwijkende gezichtsvorm hebt, kan het lastig zijn om de juiste bril te vinden. De reguliere monturen gaan namelijk allemaal uit van gemiddelde gezichtsafmetingen. Maatbril maakt brillen die wel goed passen, met name voor mensen met […]

Rijbewijzen en gehandicaptenparkeerkaarten verlengd door corona.

Het Europees Parlement heeft op 26 mei bepaald dat alle rijbewijzen die verlopen tussen 1 februari en 31 augustus 2020 geldig blijven tot zeven maanden na de verloopdatum. Dit is goed nieuws voor mensen die door de coronacrisis hun rijbewijs niet makkelijk kunnen verlengen. Eerder werden mensen met een rijbewijs dat korter dan […]

Minister van Gehandicaptenzaken neemt plaats in Break Out Team.

Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink neemt plaats in het Break Out Team. Het team, samengesteld door hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans, gaat de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving gevraagd en ongevraagd adviseren over de agenda van de toekomst van Nederland na corona. Het team bestaat uit 25 mensen met verschillende expertises, waaronder economie, […]

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Wajong.

De Eerste Kamer aanvaardde dinsdag wetsvoorstel Verdere activering jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes. De fracties van VVD, FVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP stemden voor, de fracties van GroenLinks, PvdA, PVV, SP, PvdD, Fractie-Otten, 50PLUS en OSF stemden tegen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en enkele andere wetten in verband met […]

Doe mee aan het onderzoek: Hoe wordt uw leven weer leefbaar?.

Premier Rutte heeft de laatste weken versoepelingen aangekondigd van de coronamaatregelen. Daarbij is onvoldoende rekening gehouden met de wensen en behoeften van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of een chronische ziekte. En dus zitten veel mensen behoorlijk in de knel. Om daar verbetering in te brengen, begint Ieder(in) een onderzoek. In […]

Wetswijziging Participatiewet is opnieuw een stap achteruit voor mensen met een beperking.

Door een wetswijziging die morgen in de Eerste Kamer wordt behandeld, krijgen mensen met een beperking en een klein sociaal netwerk minder kans om hun leven op te bouwen. Het risico wordt vergroot dat zij dakloos worden of blijven, omdat ze straks niet meer terug kunnen vallen op de hulp van een broer, […]

Hoe maak je de anderhalvemetersamenleving inclusief?.

Nederland bereidt zich voor op de anderhalvemetersamenleving. Die samenleving moet wel voor iedereen toegankelijk zijn. Maar hoe doe je dat, als mensen met een visuele beperking afzettingen of instructies niet kunnen zien? Als mensen die slechthorend zijn door mondkapjes niets meer kunnen verstaan? Als mensen in een rolstoel de lift nu niet kunnen […]

Is de Harmonisatie Wajong wel of geen verslechtering?.

Afgelopen dinsdag werd er in de Eerste Kamer gedebatteerd over de Harmonisatie Wajong. Er ontstond veel verwarring en onduidelijkheid gedurende het debat over wie er precies op vooruit gaan en wie er op achteruit gaan met de beoogde aanpassing van de wet. Wel een debat, nog geen stemming. Er werden maar liefst zeven […]