Illya Soffer: ‘Scherp debat, matig resultaat’.

Een scherp debat met een matig resultaat. Zo vat Illya Soffer in een interview met Binnenlands Bestuur het Tweede Kamerdebat samen dat donderdag werd gevoerd over de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Illya Soffer vindt het enorm teleurstellend dat minister De Jonge de Lokale Inclusie Agenda (de gemeentelijke vertaling van het verdrag) geen […]

Op vakantie met een beperking vergt goede voorbereiding.

Op vakantie gaan met een beperking of chronische ziekte vraagt om een goede voorbereiding. 9,9 miljoen mensen in Nederland moeten hier rekening mee houden. Van het meten van de maten van een deurpost tot het inlezen over voorzieningen. Afhankelijk zijn van een rolstoel, het hebben van een visuele of auditieve beperking of een […]

Debat uitvoering VN-verdrag Handicap: ‘Vrijblijvendheid moet er echt af’.

De voortgang van de uitvoering van het VN-verdrag is gister uitgebreid besproken in een Kamerdebat. Daarin kwam de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag uitgebreid aan de orde. De meeste partijen lieten aan het kabinet weten dat de uitvoering tot nu toe te vrijblijvend was. Daarbij werd door de Kamerleden herhaaldelijk gewezen op inkomensachteruitgang […]

Nieuw: Stichting Zorgeloos naar school.

De nieuwe Stichting Zorgeloos naar School zet zich in voor goede zorg voor leerlingen met een chronische aandoening. Ooit begonnen als lobby om kinderen met diabetes zorgeloos naar school te laten gaan. Daarna in 2016 overgegaan in de Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School. Tenslotte uitgegroeid tot de huidige Stichting Zorgeloos naar School: […]

Het- Oogcafé: laagdrempelige ontmoetingsplek voor slechtzienden.

HOOFDDORP Het Oogcafé is een (gratis) laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met een visuele beperking, hun naasten,vrienden, mantelzorgers en geïnteresseerden in visuele problematiek. Elke derde woensdag van de maand zijn blinden, slechtzienden en andere geïnteresseerden welkom om met elkaar in gesprek te gaan. Het draait allemaal om ervaringen uitwisselen, informatie van professionals en de […]

College Rechten van de Mens rapporteert ontoegankelijkheid zorgsysteem.

Het College voor de Rechten van de Mens wijst er in zijn jaarlijkse rapport op dat het zorgsysteem in Nederland erg ingewikkeld is. Ook de informatievoorziening over dit systeem is volgens het college niet optimaal. In 2016 bekrachtigde Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Link: Het College voor […]

Verandering: rolstoel of scootmobiel in instellingen Wet langdurige zorg.

Per 1 januari 2020 verandert de verstrekking van mobiliteitshulpmiddelen – zoals een rolstoel of scootmobiel – voor veel mensen die in een instelling wonen. Als je in een instelling woont zonder behandeling, kun je hiermee te maken krijgen. Het hulpmiddel wordt volgend jaar verstrekt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en niet langer […]

Kom naar debat VN-verdrag: 19 december in de Tweede Kamer.

Volgende week, donderdag 19 december bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van de uitvoering VN-verdrag Handicap. Daarbij komt ook de Schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap aan de orde. Daaruit blijkt dat het niet goed gaat met de uitvoering en dat in veel opzichten de positie van mensen met een beperking zelfs achteruit […]

Oog voor mensen met beperking bij terugdringen wachttijden CBR.

De wachttijden bij het CBR voor het verlengen of aanvragen van een rijbewijs lopen op. Ieder(in) roept de Tweede Kamer op om bij de aanpak van dit probleem ook oog te hebben voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Door de lange wachttijden staat het leven van velen van hen letterlijk op […]

‘Toegankelijkheid Amsterdams openbaar vervoer verslechterd sinds Noord/Zuidlijn’.

Volgens Cliëntenbelang Amsterdam is de loopafstand na de grote wijzigingen in het Amsterdamse lijnennet door de Noord/Zuidlijn in veel gevallen veel groter geworden. De organisatie die zich hard maakt voor mensen met een beperking zegt dat uit onderzoek via het digitale klachtenpanel blijkt dat de afstand die mensen moeten lopen naar haltes soms […]