Landelijke afspraken over hulpmiddelen op komst.

Bij het aanvragen, leveren en onderhouden van hulpmiddelen gaat veel mis. Het ministerie van VWS heeft daarom een actieteam in het leven geroepen. Dit actieteam zal landelijke normen gaan opstellen voor onder meer toegang tot hulpmiddelen, levering en voor de bejegening van de aanvragers. Ieder(in) en andere patiëntenorganisaties hebben hier eerder in een […]

Regels voor levertijd hulpmiddelen moeten wachttijd verminderen.

Wie een rolstoel of ander medisch hulpmiddel nodig heeft, moet niet langer eindeloos hoeven wachten. Daarom komen er landelijke regels voor onder andere de levertijd van deze hulpmiddelen, schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het valt lang niet altijd mee om zo’n hulpmiddel op tijd en in goede orde te […]

Jong gehandicapten kunnen voortaan altijd op uitkering terugvallen.

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen ook als ze aan het werk gaan altijd terugvallen op een Wajong-uitkering. De Tweede Kamer heeft ingestemd met deze- en andere veranderingen die vastgelegd worden in een nieuwe Wajongwet. Daar vallen zo’n 250.000 mensen met een beperking onder. Het kabinet wilde de regels voor hen aanpassen en versimpelen, […]

Werken voor een habbekrats.

Staatssecretaris Van Ark wil dat Wajongers straks maximaal het minimumloon kunnen verdienen, ongeacht hun opleiding en ervaring. Morgen stemt de Tweede Kamer over een voorstel van GroenLinks om dit plan ongedaan te maken. Tal van organisaties, waaronder Ieder(in), zullen morgenochtend in een advertentie de Kamer oproepen om dit amendement te steunen. Het amendement […]