3 december Internationale dag voor mensen met een beperking.

De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot de ‘Internationale Dag voor Mensen met een Beperking’. Deze dag is door de VN bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Op deze […]

Kerstcircus Haarlem organiseert een speciale voorstelling voor blinden en slechtzienden.

Kerstcircus Haarlem organiseert op 3 januari om 11 uur een speciale voorstelling voor blinden en slechtzienden. Net als vorig jaar werd het heel positief ontvangen, toch wisten er nog genoeg mensen niets van dit initiatief af. Daarom vraag ik u of er bij u een mogelijkheid is om dit meer bekend te maken. […]

Ontevredenheid over reactie Van Ark op evaluatie Participatiewet

Vakbond FNV en Cedris hebben hun ontevredenheid geuit over de reactie van staatssecretaris Tamara van Ark op de SCP-evaluatie over de Participatiewet. FNV is vooral verrast over de grote groep mensen met een arbeidsbeperking die vergeten wordt en Cedris valt over het gebrek aan urgentie om beschut werk te verbeteren Dit melden beide […]

Uitspraak: gemeente mag mensen niet dwingen tot extra lenen.

Gemeenten kunnen van mensen niet vragen om een lening af te sluiten of hun hypotheek te verhogen voor een noodzakelijke woningaanpassing. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald in een zaak tegen de gemeente Eindhoven. De uitspraak geldt ook voor andere gemeenten. In deze beroepszaak vroeg een vrouw met ernstige fysieke beperking […]

Maak televisie toegankelijk voor iedereen.

Op Wereld Televisie Dag heeft Ieder(in) landelijke en regionale omroeporganisaties opgeroepen om samen te werken aan beter toegankelijke televisie. Voor mensen met een auditieve, verstandelijke of visuele beperking is genieten van het televisieavond nog vaak niet mogelijk. Terwijl er juist sinds een jaar een Europese richtlijn is om televisie beter toegankelijk te maken […]

Minister VWS lanceert Actieplan Hulpmiddelen.

Bij het aanvragen, leveren en onderhouden van hulpmiddelen gaat veel mis. Het ministerie van VWS heeft daarom een actieteam in het leven geroepen. Dit actieteam zal landelijke normen gaan opstellen voor onder meer toegang tot hulpmiddelen, levering en onderhoud. Patiëntenorganisaties, waaronder Ieder(in) en Dwarslaesie Organisatie Nederland, hebben hier  eerder in een brief aan […]

Primeur voor NPO Zapp: Sint krijgt rolstoelpiet.

NPO Zapp heeft komend weekeind een primeur. Voor het eerst zal op een Sinterklaasfeest een rolstoelpiet te vinden zijn. Het initiatief komt van Rick Brink,  de minister van gehandicaptenzaken die opkomt voor de bijna 2 miljoen Nederlanders met een beperking. Brink verbaasde zich erover dat Sinterklaas geen kompanen heeft met een fysieke beperkingen […]

Oproep: meer toegankelijkheidseisen in bouwregelgeving.

Vandaag spreekt de Kamer over de bouwregelgeving. Ieder(in) roept de minister op om eindelijk een grote stap te zetten in het verbeteren van de bouwregelgeving. We willen dat er in ieder geval extra toegankelijkheidseisen worden gesteld aan nieuwbouwappartementen groter dan 70 m2. De minister heeft toegezegd om enkele verbeteringen in het Besluit bouwwerken […]

SCP: Participatiewet werkt niet en leidt niet tot banen voor doelgroep.

De Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen voor mensen vanuit een sociale werkplaats of uitkering, zoals beoogd met de wet. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dinsdag in een eindevaluatie van de wet. De in 2015 geïntroduceerde Participatiewet heeft als doel een inclusieve arbeidsmarkt te creëren. De wet […]

Gehandicapte kinderen hebben nog steeds veel te weinig speelplekken.

Er moet veel meer haast gemaakt worden met de aanleg van speeltuinen die ook geschikt zijn voor gehandicapte kinderen. Die oproep doen politici en betrokkenen. “Er liggen mooie beloftes, maar met mooie praatjes heb je nog geen spelende kinderen.” De ambitie van het kabinet was twee jaar geleden glashelder: er moesten veel meer […]