Brochure ondersteuningsplan en (dagelijkse) communicatie.

Welke middelen of methoden zijn er om het gesprek aan te gaan met mensen met een beperking? Hoe kun je beter communiceren over bijvoorbeeld het ondersteuningsplan? De brochure ‘(Digitale) middelen en methoden dagelijkse communicatie en ondersteuningsplan’ kan hierbij helpen. De brochure is bedoeld voor mensen die (langdurige) zorg en ondersteuning ontvangen of aanvragen, […]

Blog Illya Soffer: ’Ook de overheid moet Onbeperkt Meedoen’

Op Sociaalweb.nl een kritische blog van Ieder(in)-directeur Illya Soffer over de voortgang van het VN-verdrag Handicap. ’Alleen aanmoedigen is niet genoeg.’ Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onlangs de voortgangsrapportage van het project Onbeperkt Meedoen! 2019 gepresenteerd. Het onderwerp toegankelijkheid blijkt daarin geen ‘moetje’ meer en het verdrag leidt tot […]

Autoluwe binnenstad Haarlem voorlopig open voor autogebruikers met handicap.

Iedereen die een Europese gehandicaptenparkeerkaart heeft, mag voorlopig het nieuwe autoluwe gebied van Haarlem nog in en daar ook parkeren. Dit geldt zowel voor de bezitters van een bestuurders- als van een passagierskaart. Klachten. Sinds de uitbreiding van de autoluwe binnenstad in Haarlem heeft de gemeente veel klachten ontvangen over de bereikbaarheid van […]

Banenafspraak steeds meer papieren werkelijkheid.

De doelen van de banenafspraak voor 2018 zijn gehaald – althans op papier. Door met cijfers en doelgroepen te schuiven lijkt het resultaat mooier dan het in werkelijkheid is. Een grote groep mensen met een arbeidsbeperking dreigt uit zicht te raken. Hoe ziet het er op papier uit? Werkgevers hadden in 2018 43.500 […]

Tweede Kamer: verbeter passend onderwijs, vorm een inclusief onderwijs-coalitie.

De Tweede Kamer wil dat de uitvoering van de Wet passend onderwijs wordt verbeterd én dat er stappen worden gezet om te komen tot inclusief onderwijs. Ieder(in) is blij met de verschillende moties die hiervoor werden ingediend. Vijf jaar na invoering van de wet zijn er te veel kinderen die nog altijd geen […]

Studenten met beperking krijgen 300 euro studietoeslag per maand.

Studenten met een functiebeperking die naast hun studie niet kunnen bijverdienen, krijgen over anderhalf jaar recht op 300 euro studietoeslag per maand. De uitvoering blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente. Tot 2015 kregen alle studenten met een handicap via uitkeringsinstantie UWV dezelfde studietoeslag: een kwart van het minimumjeugdloon. Maar sinds de invoering van […]