Europa per rolstoel: een verrassend perspectief in Rolstoel Roadmovie.

Hoe ziet Europa eruit door de ogen van mensen met een lichamelijke handicap? Om een antwoord te krijgen op die vraag maakt filmmaker Mari Sanders, die als gevolg van Cerebrale Parese in een rolstoel zit, een ongewone reis door Europa. In de EO-documentaireserie ‘Rolstoel Roadmovie’ reist hij kriskras over het continent: van Italië […]

Provinciale Staten: dwing treinen met toiletten af.

Vandaag dient om 13:00 een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht. Een blaas- en een MS-patiënt klagen drie openbaar vervoersbedrijven aan die nog treinen zonder toiletten laten rijden in Gelderland en Zuid-Holland. Zij voelen zich gediscrimineerd door deze vervoersbedrijven en hebben deze met het VN-Verdrag Handicap in […]

Crisiscommunicatie blijft gissen voor doven en slechthorenden.

Voor een grote groep mensen was de crisiscommunicatie tijdens de aanslag in Utrecht maandag 18 maart niet te volgen. Waar in Nieuw Zeeland premier Jacinda Ardern door een tolk gebarentaal vergezeld wordt, blijkt dat in Nederland nog steeds heel ingewikkeld. Een kwalijke zaak, vindt Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of […]

Nivel: ‘Sport ingewikkeld voor mensen met lichamelijke beperking, maar geeft voldoening’.

Mensen met een lichamelijke en visuele beperking vinden het lastig om de praktische zaken rondom sport te regelen, maar halen wel veel voldoening uit beweging. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder mensen die een visuele beperking hebben en mensen met een lichamelijke beperking die wel of geen rolstoel gebruiken. Praktische zaken […]

Oproep aan gemeenten: onderteken manifest Iedereen doet mee.

Met de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016 moeten gemeenten actief uitvoering geven aan dit Verdrag. En we zien dat steeds meer gemeenten dat ook echt doen. Deze beweging naar een steeds inclusiever Nederland willen we zichtbaar maken. Daarom zijn we samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op zoek naar gemeenten […]

Tweede Kamer wil duidelijkheid over Facultatief Protocol.

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen van GroenLinks en PvdA waarin de regering verzocht wordt om vóór de zomer te komen met een standpunt over het zogenaamde Facultatief Protocol van het VN-verdrag Handicap en twee andere mensenrechtenverdragen. Deze aanvullende verklaring bij het verdrag maakt het mogelijk om rechtstreeks een klacht in […]

Goedkoop is duurkoop, ook bij hulpmiddelen.

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk hun leven te kunnen leiden. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen – zoals bv. een rolstoel, een tillift of een scootmobiel – vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ze maken hiervoor afspraken met leveranciers. Het regelen van hulpmiddelen verloopt […]

Hulp bij gebruik openbaar vervoer.

Mensen met een beperking zouden net zo goed van het openbaar vervoer gebruik moeten kunnen maken, als mensen zonder beperking. Daarom investeert het kabinet in ov-ambassadeurs, die mensen kunnen helpen bij het reizen met de trein, bus of metro. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekt hier 1,5 miljoen euro voor uit. […]

Problemen bij CAK ’zorgwekkend’.

Maatregelen bij het CAK om de interne administratie en gegevensverwerking te verbeteren hebben nog onvoldoende verbetering gebracht. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Mensen die eigen bijdragen moeten betalen kunnen hierdoor in de problemen komen. Het CAK is verantwoordelijk voor het vaststellen en innen van de eigen bijdragen die mensen moeten […]

Zelfstandig stemmen voor steeds meer mensen mogelijk.

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. De laatste jaren wordt er bij de inrichting van stembureaus steeds meer rekening gehouden met mensen met een beperking. En terecht. Het recht om zelfstandig en met geheimhouding van je stem te kunnen stemmen is zelfs in de Kieswet vastgelegd. […]