Handreiking inkoop Wmo-hulpmiddelen is vernieuwd.

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen onder de Wmo en maken hiervoor afspraken met leveranciers. In het verleden ging hierbij het nodige mis. De nieuwe Handreiking inkoop hulpmiddelen moet hierin verbetering brengen. Dat meldt VNG. […]

Sportvervoer voor mensen met een beperking (2018)

Voor mensen met een beperking is sporten geen vanzelfsprekendheid. De mogelijkheid om zich (zelfstandig) te verplaatsen (vervoer) is een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de samenleving in het algemeen, en sportdeelname in het bijzonder. In Nederland bestaan een aantal vervoersregelingen voor mensen met een beperking. Voor alle regelingen geldt dat het een oplossing […]

Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers is vernieuwd.

De Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers is een leidraad voor het veilig vervoeren van rolstoelinzittenden. Deze code is geactualiseerd naar de huidige stand van inzichten en wet- en regelgeving. De vernieuwde code is minder omvangrijk en staat op de website van Sociaal Fonds Taxi. Sticker Rolstoelgebruikers, chauffeurs en bedrijven kunnen aan de sticker met […]

Wat merkt u van het Wmo-abonnementstarief?

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Iedereen betaalt maximaal 17,50 per 4 weken. Dit is het abonnementstarief. Het inkomen of vermogen tellen niet meer mee voor de eigen bijdrage voor de Wmo. Wat merkt u van het abonnementstarief? Via de […]

E-healthweek: presentatie handreiking toegankelijke digitale zorg.

Digitale zorg werkt pas goed als die toegankelijk is ontworpen en uitgevoerd. Dat is niet vrijblijvend. Landelijk zijn er afspraken gemaakt om aan internationale richtlijnen te voldoen. Vandaag, bij de start van de e-healthweek 2019 presenteren patiĆ«nten- en gehandicaptenorganisaties een handreiking voor toegankelijke digitale zorgvoorzieningen. Digi-zorg voor iedereen. De handreiking met praktijkvoorbeelden en […]

KNGF Geleidehonden doet onderzoek naar toegankelijkheid.

Mensen met een functionele of psychische beperking kunnen met de hulp van een geleidehond zelf boodschappen doen, naar de dokter gaan of een uitje ondernemen. Ondanks de wettelijke bepaling dat een geleidehond altijd welkom is, geeft veertig procent van de geleidehondengebruikers aan het afgelopen jaar ergens te zijn geweigerd. Hun zelfstandigheid komt hiermee […]

Inspraak bij Gemeenteraad Haarlemmermeer 17 januari 2019

Voorzitter, dames en heren raadleden, dames en heren leden van het College van Burgemeester en Wethouders Allereerst wil ik u namens de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer, bij u bekend als BGH mag ik aannemen, allen hartelijk gelukwensen met uw nieuwe, en voor een aantal van u oude functie in onze kakelverse gemeente Haarlemmermeer. De […]

Abonnementstarief mooie eerste stap, meer nodig tegen stapeling zorgkosten.

Per 1 januari 2019 geldt voor zorg en ondersteuning (maatwerk) vanuit de gemeenten een maximum aan eigen bijdragen van 17,50 per vier weken. Dit Wmo-abonnementstarief is een eerste stap tegen de stapeling van zorgkosten. Om dit structureel te regelen heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer. Ieder(in), PatiĆ«ntenfederatie, Per Saldo, […]

Gemeenten gaan levering hulpmiddelen verbeteren.

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen onder de Wmo en maken hiervoor afspraken met leveranciers. In het verleden ging hierbij het nodige mis. De nieuwe Handreiking inkoop hulpmiddelen moet hierin verbetering brengen. Ieder(in) heeft samen […]