180.000 huishoudens gebaat bij abonnementstarief Wmo.

Mensen met een beperking of chronische ziekte kregen afgelopen jaren te maken met bijna een verdubbeling van zorgkosten en een enorme opeenstapeling van eigen bijdragen. Enerzijds door toegenomen kosten, anderzijds doordat tegemoetkomingen en compensatieregelingen zijn wegbezuinigd. De invoering van het abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door het kabinet, is een belangrijke […]

Nieuwe kabinetsplannen arbeidsgehandicapten.

Omdat het kabinetsplan om loondispensatie in te voeren werd geschrapt, moest staatssecretaris Van Ark (SZW) terug naar de tekentafel. Deze week verscheen haar alternatieve plan om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Bij de totstandkoming van de plannen werden verschillende maatschappelijke organisaties betrokken, waaronder Wij Staan Op!, de Landelijke […]

’Onafhankelijkheid van cliëntondersteuners staat onder druk’.

De wettelijk geregelde onafhankelijkheid van cliëntondersteuning staat onder druk. Cliëntondersteuners ervaren steeds vaker dat ze ‘niet autonoom’ kunnen werken. Belangen van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders krijgen vaak voorrang en beperken hun onafhankelijke positie, blijkt uit recent onderzoek van beroepsvereniging BCMB onder ruim tweehonderd ondersteuners. Eén op de drie respondenten in het […]

‘Scootmobielen moeten veiliger en stabieler worden’

Scootmobielen zijn niet veilig genoeg en moeten zo snel mogelijk gaan voldoen aan strengere veiligheidseisen. Dat zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een rapport dat vandaag verschijnt. De SWOV deed de afgelopen jaren onderzoek naar 35 ernstige ongelukken met de elektrische voertuigen. Daaruit blijkt onder meer dat gebruikers in gevaarlijke situaties […]

Startschot nieuwe koplopers onafhankelijke clientondersteuning.

Woensdag 21 november pitchen 14 nieuwe koplopergemeenten in het gemeentehuis van Almere hun aanpak voor cliëntondersteuning. Met dit startschot wordt het vervolg van het Koploperproject ingeluid. Cliëntondersteuning helpt mensen passende zorg en voorzieningen te regelen. Gemeenten gaan aan de slag met het verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van cliëntondersteuning. Deze nieuwe […]

Wijs uw gemeente op risico’s van resultaatgericht indiceren.

Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente is eindverantwoordelijk bij het vaststellen van hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat komt nogmaals naar voren in een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Weet uw gemeente hier al van? Als u uw gemeente wilt wijzen op deze uitspraak, […]

De BGH heeft de verkiezingsprogramma’s 2018 voor U op een rijtje gezet.

Op woensdag 21 november 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Twaalf partijen doen mee aan de verkiezingen met elk hun eigen programma. Naar de volgende punten is gekeken: Wonen – Werken – Onderwijs – Sociaal – WMO – Toegankelijkheid – Sport en cultuur Hier […]

Doelgroepenvervoer dreigt duurder te worden.

De regiotaxi, Valys en leerlingenvervoer dreigen fors duurder te worden. Dit komt omdat taxibedrijven straks niet langer belasting terug krijgen bij de aanschaf van een bus. Morgen wordt er een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer om dit voorstel van tafel te krijgen. Deze petitie is ook ondertekend door Ieder(in). Het kabinet wil […]

Europese Unie: ‘Leven wordt makkelijker voor mensen met handicap’

Voor de ongeveer 80 miljoen mensen met een handicap in de Europese Unie wordt het leven wat makkelijker, volgens de Europese Unie zelf. Belangrijke producten en diensten moeten in de toekomst in de hele EU aan dezelfde eisen voldoen, zodat deze groep “volledig” aan de samenleving mee kan doen. Het gaat om zaken […]