Kamer, voorkom dat gemeenten nieuwe Wmo-tarief omzeilen.

Volgend jaar wordt een maximumtarief voor Wmo-voorzieningen ingevoerd van 17,50 euro per jaar. Sommige gemeenten proberen dit zogenaamde abonnementstarief nu te omzeilen. Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en Mezzo roepen de Tweede Kamer in een brief op om hier een stokje voor te steken. Het nieuwe tarief is vooral voor middeninkomens een enorme […]

Toegankelijkheid in vervoer blijft zorg.

Een aantal nieuwe ontwikkelingen in het vervoer, dreigen ten koste te gaan van de toegankelijkheid. Ieder(in) roept de Tweede Kamer in een brief op om hier iets aan te doen. Zo wordt in een aantal gemeenten gekozen voor het op reguliere lijnen inzetten van kleiner materieel, dat wordt bestuurd door vrijwillige chauffeurs. Vrijwillige […]

Middeninkomens baat bij vast Wmo-tarief, zorgen over minima.

Mensen met een modaal inkomen, die voor zorg afhankelijk zijn van hun gemeente, gaan er volgend jaar fors op vooruit. Dat blijkt uit de koopkrachtcijfers van het Nibud. Dat is het goede nieuws in de plannen van het kabinet. Aan de andere kant maakt Ieder(in) zich zorgen over de sterke stijging van de […]

Onafhankelijke cliëntondersteuning: denk vanuit behoefte van mensen.

“Zorg dat de toegang tot zorg en ondersteuning eenvoudig en laagdrempelig geregeld is. ” Dat schrijven Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en Per Saldo in een brief aan de Tweede Kamer. Een goede onafhankelijke cliëntondersteuner helpt daarbij, evenals één herkenbaar loket voor alle zorg- en ondersteuningsvragen. Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt mensen bij het regelen van de […]

Organisaties in onderwijs, zorg en jeugdhulp bundelen krachten.

Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties bundelen hun krachten en richten de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd op. Dat is nodig, want drie jaar na de invoering van passend onderwijs gaat het op elkaar afstemmen van zorg en onderwijs nog steeds moeizaam. De wetgeving hiervoor is versnipperd over verschillende ministeries en uitvoerende organisaties. […]

Kabinet schrapt loondispensatieplan.

Het kabinet ziet af van het plan om loondispensatie in te voeren. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrapt de voorgenomen maatregel uit het regeerakkoord. Verschillende maatschappelijke organisaties pleitten hier de afgelopen maanden uitvoerig voor. “Dit is geweldig nieuws voor al die mensen die door deze maatregel tweederangs werknemers dreigden te […]

Participatiewet vermindert baankans van mensen met een beperking.

De kans op werk voor mensen die voorheen in aanmerking kwamen voor een baan bij een sociale werkplek, is afgenomen sinds de invoering van de Participatiewet. Bij de invoering van de wet, ruim drie jaar geleden, was het juist de bedoeling dat meer mensen aan het werk kwamen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau […]

Centrale Raad van Beroep: niemand kan in een glazen bol kijken.

Gemeenten mogen niet zomaar van mensen verwachten dat zij rekening houden met een toekomstige hulpvraag. Uitgaan van ‘eigen kracht’, zoals bedoeld in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), betekent niet dat mensen ver van te voren moeten nadenken over welke mogelijke hulpvraag ze ooit zouden kunnen krijgen. De Centrale Raad van Beroep deed hierover vorige […]