Column: Minder regels, meer banen.

Als het gaat over werk voor mensen met een beperking en een inkomen om in het eigen levensonderhoud te voorzien, staat Nederland er niet al te best voor. ’Voor echte verbeteringen is een fundamentele aanpassing van de Participatiewet nodig’, schrijft Ieder(in)-directeur Illya Soffer in een column voor ‘Op naar de 100.000’. Bron: Ieder(in)

Duizenden jonggehandicapten mogelijk onder armoedegrens door verlaging uitkering.

Duizenden jonggehandicapten zijn mogelijk in armoede gestort door de verlaging van hun uitkering. Uitkeringsinstituut UWV had verwacht dat 30 duizend jonggehandicapten na de verlaging een beroep zouden doen op een toeslag om op het sociaal minimum uit te komen, maar die toeslag is nauwelijks aangevraagd. Jongeren met een Wajong-uitkering aan het werk in […]

Tegemoetkoming voor Wajonger die wil werken of leren.

Wajongers worden straks niet langer gekort als ze gaan studeren. Ook gaan ze erop vooruit als ze gaan werken of meer gaan werken. Met deze en andere prikkels wil staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ontvangers van een Wajong-uitkering meer duidelijkheid en zekerheid geven. Het gaat om mensen waarbij voor hun […]

Meerjaren Activiteiten Plan BGH 2018

BGH behartigt de belangen van mensen met een beperking. Om dat te realiseren hebben wij daarvoor een Meerjaren Activiteiten Plan opgesteld. Op de volgende punten zullen we ons richten: * Langer zelfstandig thuis blijven wonen * Sociale toegankelijkheid bij arbeidsparticipatie * Mobiliteit speelt een belangrijke rol * Passend onderwijs voor kinderen met beperking […]