VNG start Koplopersprogramma implementatie VN-Verdrag Handicap bij gemeenten.

Bij veel gemeenten is er enthousiasme voor de inclusieve samenleving waarbij inwoners met een beperking volwaardig mee kunnen doen. In deze gemeenten wordt, in overleg met de mensen om wie het gaat, gewerkt aan toegankelijkheid en een lokale inclusie-agenda. Toch valt op dit gebied nog veel (van elkaar) te leren. Daarom is de […]

Schrap ook de regeldruk voor mensen zelf.

Mensen moeten centraal staan in de zorg en niet de regels. Het ministerie van VWS presenteerde op 22 mei een groot actieplan om overbodige regels in de zorg te schrappen. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Mind werkten mee aan het actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’. Want schrappen van regels kan grote gevolgen hebben voor gebruikers […]

Nationale woonagenda vergeet mensen met een beperking.

Minister Ollongren heeft onlangs de Nationale woonagenda gepubliceerd, met ambitieuze plannen voor woningbouw. Er moeten jaarlijks maar liefst 75.000 woningen gebouwd worden en er wordt werk gemaakt van betaalbaarheid en duurzaamheid. Toch is de woonagenda nog niet compleet vindt Ieder(in). Het ontbreekt aan aandacht voor mensen met een beperking. Minister Ollongren stelt in […]

Training werkgevers en HR-professionals: Selecteren zonder beperking.

De meeste mensen met een arbeidsbeperking willen graag aan het werk en veel werkgevers zijn welwillend om kandidaten uit deze groep in dienst te nemen. Toch krijgen maar weinig mensen met een beperking een betaalde baan. Onbewuste vooroordelen en onduidelijkheid over wetgeving spelen hierbij een grote rol. Het College voor de Rechten van […]

Brief aan Kamer: visie nodig voor betere langdurige zorg.

Grote groepen mensen met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornissen die langdurige of levenslang zorg nodig hebben, krijgen nog altijd niet de hulp en ondersteuning die nodig is. Daarom is het dringend nodig dat de minister van VWS met een visie en aanpak voor het gehandicaptenbeleid komt. Ieder(in), PerSaldo en KansPlus vragen in […]

Rechter: Gemeente moet goed onderzoek doen naar woningaanpassing.

In 2017 heeft de gemeente Lingewaard een aanvraag voor een keukenaanpassing van een mevrouw in een rolstoel afgewezen. Haar echtgenoot en dochter zouden gebruikelijke hulp kunnen bieden door voor haar te koken. De vrouw is hiertegen in beroep gegaan en heeft haar gelijk gekregen. De rechter heeft bepaald dat koken wel onder gebruikelijke […]