Van Ark wil aanpassingen doen in plan arbeidsongeschikten.

De actiegroep Wij staan op! biedt een petitie aan in de Tweede Kamer ANP. Staatssecretaris Van Ark is bereid om haar plan voor arbeidsgehandicapten nog eens onder de loep te nemen. Ze wil aanpassingen doen, zegt ze. Maar het principe van loondispensatie, waarbij werknemers een bijstandsuitkering krijgen, blijft overeind. Van Ark wil werkgevers […]

Tweede Kamerdebat loondispensatie.

Binnenhof en het Torentje, met op de voorgrond de Hofvijver en op de achtergrond onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Het kabinetsplan om loondispensatie in te voeren, heeft zeer nadelige gevolgen voor de mensen met een beperking. Hun arbeidsvoorwaarden verslechteren en het tast hun mensenrechten aan. 40 organisaties sturen daarom […]

PG-organisaties sturen brandbrief aan Kamer over knellend subsidiekader.

PG-organisaties sturen brandbrief aan Kamer over knellend subsidiekader. Den Haag, uitzicht op het torentje Mensen met een beperking en patiënten praten op steeds meer plekken mee over zaken die hen aangaan. In de zorg maar ook op allerlei andere terreinen zoals onderwijs, wonen, toegankelijkheid en werk. Dit vergt enorm veel van PG-organisaties. Maar […]

Ook gemeenten tegen plan arbeidsgehandicapten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is tegen het plan om arbeidsgehandicapten met een baan deels uit de bijstand te betalen. De gemeenten denken dat hierdoor eerder minder dan meer mensen aan het werk komen. Staatssecretaris Van Ark wil het voor werkgevers gemakkelijker maken om mensen met een beperking in dienst te nemen, […]

‘Kabinetsplan voor arbeidsbeperkten leidt tot discriminatie’.

De nieuwe plannen van het kabinet voor werknemers met een arbeidsbeperking leiden tot discriminatie. Dat zegt Dick Houtzager van het College voor de Rechten van de Mens woensdag in de Tweede Kamer. “Als er door een ander loonregime sprake is van een ongelijke behandeling, dan is er sprake van discriminatie”, zegt Houtzager. Dat […]

Houd de lijn vrij!

Kent u die geribbelde tegels op de grond, die lijnen vormen op straat en op de stations? Dat zijn geleidelijnen. Ze worden gebruikt door mensen met een visuele beperking om hun weg te vinden door de openbare ruimte. Helaas weten heel veel mensen niet wat geleidelijnen zijn en waar ze voor dienen. Met […]

Kamervragen over verschillen in parkeerbeleid met gehandicaptenparkeerkaart.

De SP gaat Kamervragen stellen over het parkeerbeleid dat gemeenten hanteren voor mensen met een handicap. “Het is voor gehandicapten onduidelijk waarom de parkeerregels overal anders zijn.” Dat zei Tweede Kamerlid Maarten Hijink van de SP in het consumentenprogramma Radar op NPO Radio 1. Iedere gemeente hanteert een ander parkeerbeleid. Er gelden dus […]

Kabinetsplan loondispensatie botst met mensenrechten.

Het College voor de Rechten van de Mens analyseerde het kabinetsvoornemen om loondispensatie in te voeren. De analyse laat geen spaan heel van de voorgestelde maatregel. Het plan heeft zoveel nadelige gevolgen voor mensen met een arbeidsbeperking, dat het in strijd is met internationale verdragen. Er is maar een conclusie mogelijk: het loondispensatieplan […]

Voltallige Tweede Kamer steunt motie voor meer toegankelijke woningen.

Een motie voor meer toegankelijke woningen van de ChristenUnie samen met CDA, VVD en D66 kreeg dinsdag de steun van de voltallige Tweede Kamer. Met de motie schaarde de Kamer zich achter de oproep van Ieder(in) en andere cliëntenorganisaties. Bouwregels onder de loep. In de motie staat dat het belangrijk is dat mensen […]

Arbeidsgehandicapten: niet hetzelfde waard als ‘normale mensen’.

Nederland telt ruim 200.000 arbeidsgehandicapten en zeker de helft heeft geen werk. Het kabinet wil het voor werkgevers financieel aantrekkelijker maken deze mensen aan te nemen en wil daarom de participatiewet aanpassen. En dat schoot de rolstoelafhankelijke Noortje van Lith in het verkeerde keelgat. Zij wenst gelijk behandeld te worden en vreest dat […]