Debat VN-verdrag: ervaringsdeskundigheid verdient structurele financiering.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de toegankelijkheid van Nederland. Het VN-verdrag schrijft voor dat ervaringsdeskundigen op alle niveaus worden betrokken bij het realiseren een inclusieve samenleving. Dus: bij het opstellen van beleid, de uitvoering en het monitoren. Dit betekent een structurele en langdurige inbreng van de stem van mensen met een beperking […]

Korting Wajong-uitkering: vraag de UWV-toeslag aan.

Vanaf januari 2018 worden mensen met een Wajong-uitkering en de beoordeling ‘Wel arbeidsvermogen’ gekort op hun uitkering. Sommigen komen hierdoor onder het sociaal minimum terecht. Hiervoor kunnen zij een toeslag aanvragen bij UWV. Belangrijk is dat Wajongers (of hun bewindvoerder) zo snel mogelijk de UWV-toeslag aanvragen. Het formulier kan telefonisch worden aangevraagd via […]

Veel mensen ontevreden over lokale zorg en ondersteuning.

De toegang tot zorg en ondersteuning via de gemeente verloopt voor veel mensen moeizaam. En als mensen ondersteuning krijgen, is die lang niet altijd passend. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Ieder(in). Het aanvragen van zorg en ondersteuning is vaak een moeizaam proces. 42% […]

VN-verdrag: actieplan bouw naar Tweede Kamer.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het actieplan Toegankelijkheid voor de bouw naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is het eerste actieplan van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Met dit plan moet de bouwwereld gebouwen, kantoren en woningen toegankelijker maken. De Alliantie voor implementatie van het VN-verdrag heeft […]

Wetsvoorstel dreigt huurtoeslag te verminderen.

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat zal leiden tot een lagere huurtoeslag vanaf 2019. Ieder(in) wijst dit voorstel af. Want het betekent een financiële aderlating voor de laagste inkomens, onder wie veel mensen met een beperking. De voorgenomen bezuiniging op de huurtoeslag leidt ertoe dat huishoudens die huurtoeslag ontvangen, jaarlijks hogere woonlasten […]

‘Mensen met arbeidsbeperking zijn totaal vergeten groep’

Na twee jaar zoeken heeft 80 procent van mensen met een arbeidsbeperking die op de wachtlijst stonden voor de sociale werkplaats, nog steeds geen werk. Van de mensen die wel werken, doet de helft dat met behoud van uitkering. De situatie voor mensen met een arbeidsbeperking is uitzichtloos, concludeert dagblad Trouw. “Dit is […]