Maak het eenvoudiger voor jeugd met levenslange beperking.

‘Kom met één regeling en één loket voor jeugd met een levenslange beperking. ’ Dat bepleit Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer. Kinderen en jongeren met een levenslange of langdurige beperking en hun gezinnen krijgen niet de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Na 2,5 jaar decentralisatie constateert Ieder(in) dat […]

Mag de buurtbus iemand in een rolstoel weigeren?.

In een aantal gemeenten in Noord-Holland Noord neemt de buurtbus geen mensen in een rolstoel mee. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde onlangs dat Connexxion – de leverancier van de bussen – zich hierbij niet schuldig maakt aan discriminatie. Een uitspraak die veel misverstanden heeft opgeroepen. Want anders dan wordt […]

Wajongers met lege portemonnee op weg naar Tweede Kamer.

Wajongers bieden vandaag samen met vakbond FNV een symbolische lege portemonnee aan aan de Tweede Kamer. Ze doen daarmee een ultieme poging om de korting op hun uitkering per 1 januari tegen te houden. Vakbond FNV dreigt met meer acties en kondigt aan een procedure te beginnen bij het College voor de Rechten […]

Illya Soffer in Nieuwsuur: ’Stelselmatige problemen in langdurige zorg’

Voor veel mensen die langdurige hulp of ondersteuning nodig hebben, werkt het zorgstelsel niet goed. Na drie jaar van veranderingen en decentralisaties, lopen ze nog altijd op tegen onnodige bureaucratie en ondeskundigheid bij het indiceren en afhandelen van zorgaanvragen. Ook voelen mensen zich niet serieus genomen als ze bij instanties aankloppen voor zorg […]

‘Abonnementstarief’ Wmo jaagt gemeenten op extra kosten.

Uit het regeerakkoord blijkt dat er per 2019 een uniform tarief komt van € 17,50 euro per vier weken voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen. De uitgaven door gemeenten aan Wmo-voorzieningen zullen hierdoor toenemen en de inkomsten uit de eigen bijdragen afnemen. De CPB-doorrekening van het regeerakkoord raamt de wegvallende inkomsten op € […]

Check de onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente.

Gemeenten zijn verplicht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. De meeste gemeenten hebben dit op eigen wijze ingericht, passend bij de lokale situatie. Met deze checklist kunnen belangenbehartigers, leden van adviesraden en andere betrokkenen nagaan of in hun gemeente de onafhankelijke cliëntondersteuning goed wordt aangeboden. Download hieronder […]