Sportievelingen gezocht voor rolstoelbadminton!

BC Meershuttle is op zoek naar deelnemers voor rolstoelbadminton. Dankzij financiële ondersteuning van Fonds Gehandicaptensport en in samenwerking met Sportservice Haarlemmermeer is Badmintonvereniging BC MeerShuttle op 8 maart jl. gestart met rolstoelbadminton, ofwel Para-badminton zoals het tegenwoordig officieel genoemd wordt. Drie tot vier ‘rollers’ beleven nu wekelijks veel plezier aan het spelletje; niet […]

Rolstoelkoffer ideale oplossing, maar niet ingezet.

Schiphol moet maatregelen nemen om kapotte rolstoelen op vluchten te voorkomen. De BOSK, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Spierziekten Nederland en Ieder(in) hebben op 28 maart een brief gestuurd naar de directie van Schiphol. Hierin roepen zij Schiphol op om voortaan rolstoelkoffers beschikbaar te stellen voor alle passagiers die rolstoel gebonden zijn. Op reis met […]

MINISTERIE VAN MEEDOEN!

In een gesprek met collega-bestuurders over wat wij zouden doen, wanneer wíj de opvolgers zouden zijn van minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Rijn (VWS), passeerden vorige week al gauw thema’s de revue als persoonsvolgende bekostiging, integraal maatwerk en het bevorderen van betere samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Meer kwaliteit van zorg in […]

‘Kwetsbare groepen vogelvrij op het Lint Badhoevedorp’

HOOFDDORP Kwetsbare verkeersdeelnemers als mensen met een rolstoel en met een rollator zijn straks vogelvrij op het Lint, de recreatieve route langs parken en groen in Badhoevedorp. Dat zei voorzitter Anne Marie Kamevaar van de dorpsraad Badhoevedorp donderdag als inspreekster tijdens de raadsvergadering. De gemeenteraad besprak het definitieve ontwerp voor de wijk Quatrebras […]

BGH zet puntjes op de i

‘Verbeteringen aan wijkcentra zo snel mogelijk in gang zetten’ Deuren die de verkeerde kant op draaien en toiletten, zonder beugels. Het zijn niet de problemen waar iedereen zich dagelijks mee bezig houdt. Toch zijn het voor gehandicapten obstakels die voor heel wat irritaties kunnen zorgen. Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) maakt momenteel afspraken met […]

Fysiogym in De Boskern in Hoofddorp.

Zaterdag 18 maart start in Hoofddorp de beweeggroep Fysiogym. Deze wekelijkse beweegactiviteit wordt mogelijk gemaakt door Sportservice Haarlemmermeer en is bedoeld voor mensen die door een chronische aandoening of een andere lichamelijke beperking moeite hebben met bewegen. Doel van deze beweeggroep is de deelnemers te laten ervaren hoe het voelt om weer actief […]

Spelregels voor huishoudelijke hulp.

De rechter heeft vorig jaar belangrijke uitspraken gedaan over de huishoudelijke hulp en de Wmo 2015. Aan welke regels moeten gemeenten zich nu houden? De nieuwe brochure ’Een schoon huis’ legt het uit. Voor gemeenten, lokale belangenbehartigers en voor mensen met een beperking die voor hulp bij de gemeente aankloppen Deze uitspraken hebben […]

Illya Soffer bij Zorg.nu: ’Politiek pak stapeling zorgkosten aan’.

Politieke partijen hebben het als het gaat om de betaalbaarheid van de zorg veel over het eigen risico. Mensen die langdurige en ingewikkelde zorg nodig hebben, worden vooral geconfronteerd met een stapeling van eigen bijdragen, bovenop de betaling van dat eigen risico. Daardoor zijn de zorgkosten de afgelopen vijf jaar verdubbeld voor veel […]

Nederland en het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Wat speelt in Nederland? In Nederland bevinden mensen met een beperking zich nog steeds in een achtergestelde positie, waardoor zij niet volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen. Zo komt het voor dat mensen met een beperking vanwege hun beperking niet worden toegelaten op scholen of dat zij door werkgevers niet in dienst worden […]