’Voorkom oneigenlijke besteding geld langdurige zorg’.

Begin januari kwam via media aan het licht dat geld uit de Wet langdurige zorg (Wlz) oneigenlijk wordt besteed. Gemeentelijke kortingen op sociale activiteiten worden vaak noodgedwongen door zorgaanbieders met Wlz-geld opgevangen. ‘De staatssecretaris moet dit oneigenlijk gebruik voorkomen’, schrijven Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, PerSaldo, KBO-PCOB en KansPlus in een brief aan de Tweede […]

Jongeren: zelfstandig wonen dreigt een droom te blijven.

Jongeren: zelfstandig wonen dreigt een droom te blijven. Goed zelfstandig wonen in een geschikte woning of woonvorm is voor veel mensen met een beperking of aandoening geen vanzelfsprekendheid. Er is te weinig passend woningaanbod en als mensen iets aangeboden krijgen, is de hoge huur een onneembare drempel. Vooral voor jongeren met een beperking […]

De zorg is niet passend en mensen mogen niet meebeslissen.

Negen van de tien mensen met een aandoening of beperking willen meepraten over verbeteringen van de zorg. Slechts 2 op de 10 krijgt die mogelijkheid. Dat blijkt uit een meldactie in het kader van de aanstaande verkiezingen, waaraan meer dan 10.000 mensen deelnamen. Voornamelijk voor mensen met complexe zorgvragen en een psychische aandoening […]

‘Vergoedingen voor gehandicaptenvervoer veel te laag’.

Gehandicaptenorganisaties slaan alarm over het vervoer waarmee mensen met een beperking naar hun dagbesteding worden gebracht. Cliënten en hun familie ervaren veel problemen met het vervoer, dat steeds vaker wordt betaald met geld dat daar niet voor is bedoeld. In 2013 is fors bezuinigd op de vergoedingen voor vervoer in de langdurige zorg. […]

VAN RIJN LANCEERT CAMPAGNE ‘MEEDOEN MET EEN HANDICAP’.

Bekijk de zaken eens wat vaker door de ogen van iemand met een handicap. Dan blijkt sporten, een terrasje pakken of naar de universiteit helemaal niet zo vanzelfsprekend! Met dat doel start staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid vandaag de campagne ‘Meedoen met een handicap’. Dit meldt Rijksoverheid. Met de campagne wil Van Rijn […]

Wmo-huishoudelijke hulp: aanpassen en vernieuwen.

Naar aanleiding van richtinggevende uitspraken van de CRvB (voorjaar 2016) hebben de meeste gemeenten de huishoudelijke hulp-afspraken aangepast of zijn daar volop mee bezig. Nu werken ze verder aan de vernieuwing van de Wmo. Het is belangrijk om bij de vernieuwing samen met cliënten en aanbieders op te trekken. Het ministerie van VWS, […]

Notariskantoor discrimineert slechthorende vrouw.

Een slechthorende vrouw is gediscrimineerd door een notarispraktijk. De vrouw moest bijna driehonderd euro extra betalen voor het opmaken van een testament, omdat zij een schrijftolk mee wilde nemen. Dat is ongelijke behandeling (verboden onderscheid), oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Lees meer over dit oordeel op de website van […]

Nieuwe ’tussendatum’ huishoudelijk hulp.

Huidige regeling 3 maanden verlengd. De huidige youcherregeling huishoudelijke hulp wordt met drie maanden verlengd. Dat zijn de gemeente en de drie organisaties die de huishoudelijke hulp aanbieden met elkaar overeengekomen. De huidige regeling loopt daardoor t/m 30 Juni in plaats van 31 maart 2017. Dat blijkt uit een brief die Tzorg heeft […]