Besluit Toegankelijkheid is onder de maat.

  De Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag is ontgoocheld over het ‘Besluit Toegankelijkheid’ dat door het ministerie van VWS ter consultatie is voorgelegd. Dit Besluit is bedoeld als uitwerking van de algemene toegankelijkheid uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Wat we missen in dit Besluit Toegankelijkheid: […]

Toegankelijkheid van dagjes uit voor mensen met een handicap.

Mensen met een lichamelijke handicap hebben in het dagelijks leven flink wat aanpassingen nodig. Sommigen zijn niet zo goed te been, anderen hebben last van een verlamd lichaamsdeel, weer anderen hebben geen duidelijk zichtbare gebreken. Je kunt ze onderverdelen in fysieke en functionele afwijkingen. In beide gevallen kan het voorkomen dat de persoon […]

Geef uw mening over het Besluit Toegankelijkheid!.

Op dinsdag 25 oktober is het Besluit Toegankelijkheid op Overheid.nl geplaatst. Hiermee wil het ministerie van VWS invulling geven aan algemene toegankelijkheid als norm, zoals bepaald in het VN-verdrag. U kunt zelf of namens uw organisatie tot 7 november een reactie of advies geven op het Besluit. Wees er snel bij! Op 1 […]

Ministeries moeten in juli al zelfstandig toegankelijk zijn.

Vanmiddag is de motie van Linda Voortman (Groen Links) aangenomen die stelt dat dat alle Rijksgebouwen zelfstandig toegankelijk moeten zijn. Te beginnen met de ministeries. Die moeten al per 14 juli 2017 zelfstandig toegankelijk zijn. In de motie wordt de minister verzocht om samen met de cliëntenorganisaties een toegankelijkheidsscan en een plan van […]

Kamer: ouders hebben instemmingsrecht passend onderwijs.

Ouders krijgen meer invloed op het passend onderwijs. De Tweede Kamer is dinsdag akkoord gegaan met een wetswijziging die bepaalt dat de school in samenspraak met ouders vaststelt welke zorg en ondersteuning een leerling krijgt. Dit instemmingsrecht zorg ervoor dat ouders op gelijkwaardige wijze met school vaststellen hoe onderwijs, zorg en ondersteuning het […]

Illya Soffer: ’Kabinet laat kans op toegankelijkheid lopen’.

De behoefte aan meer betaalbare toegankelijke woningen is groot. Ook met de toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen moet het echt veel beter. Een uitgelezen kans daarvoor biedt de nieuwe Omgevingswet. Die wet regelt de toekomstige inrichting van Nederland. In het kabinetsvoorstel worden vooral veel bouwregels geschrapt. Ook de eisen voor […]

Aftrap campagne ‘Nederland Onbeperkt’.

Gisteren was de aftrap van de campagne Nederland Onbeperkt. Een campagne vanuit de branche en geïnitieerd door de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). Doel van deze campagne is om mensen met een beperking zichtbaar te maken in de samenleving. Alleen dan kunnen ze – voor zover ze kunnen – meedoen in de samenleving. De […]

Gemeente blijft huishoudelijke hulp financieel steunen.

HOOFDDORP Inwoners die financieel niet in staat zijn om zelf huishoudelijke hulp in te huren, krijgen ook volgend jaar ondersteuning van de gemeente. Die steun is wel minder dan dit en vorig jaar. Dat heeft wethouder Tom Horn van Zorg dinsdag gezegd tijdens het wekelijkse persgesprek. Inwoners die in aanmerking komen voor huishoudelijke […]