’Vergeten kinderen’ nog niet naar Jeugdwet

Bijna 2400 kinderen met een zware verstandelijk beperking dreigden per 1 januari 2017 in de Jeugdwet terecht te komen. Ieder(in) waarschuwde herhaaldelijk dat gemeenten er niet op toegerust zijn om deze kinderen passende hulp te bieden. Staatssecretaris Van Rijn heeft nu laten weten dat de kinderen voorlopig in de Wlz blijven. Hun overgangsrecht […]

Gemeenten maken verhuizen met veel zorg onmogelijk.

Geen ondersteuning meer krijgen of veel minder. Dat overkomt mensen met een beperking die naar een andere gemeente willen verhuizen. Illya Soffer spreekt in EenVandaag daarover haar verontwaardiging uit en vindt dat de staatssecretaris moet ingrijpen. EenVandaag spreekt twee mensen die door hun nieuwe gemeente zijn tegengewerkt. Diana Venis-Kerkhoven wil met haar autistische […]

Belangrijke wijziging Toeslagenwet per 1 juli 2016 voor mantelzorger.

De toeslagenwet vult een aantal sociale uitkeringen (ziektewet, WIA, WAO, Wajong, IOW, WW) aan met een toeslag tot het relevant sociaal minimum, als u daar met uw (gezins)inkomen onder blijft. Uw leefsituatie is daarbij ook van belang: getrouwd of daarmee gelijkgesteld of alleenstaand. Per 1 juli 2016 is daar bijgekomen: alleenstaand-woningdeler. Wanneer bent […]

Zorg voor mensen met beperking voorbereiden op toekomst.

De zorg voor mensen met een beperking moet worden voorbereid op de toekomst. Zij worden ouder, waardoor de zorg die zij ontvangen toeneemt en ingewikkelder wordt. Ook moet beter dan nu tegemoet gekomen worden aan de zorgvragen van specifieke groepen mensen met beperkingen. Bovendien zullen bewoners van instellingen en hun naasten steeds meer […]

Zorg voor mensen met beperking voorbereiden op toekomst.

De zorg voor mensen met een beperking moet worden voorbereid op de toekomst. Zij worden ouder, waardoor de zorg die zij ontvangen toeneemt en ingewikkelder wordt. Ook moet beter dan nu tegemoet gekomen worden aan de zorgvragen van specifieke groepen mensen met beperkingen. Bovendien zullen bewoners van instellingen en hun naasten steeds meer […]