Feestelijke presentatie rolstoelbasketballteam BVH.

Namens Basketballvereniging Hoofddorp nodig ik u graag uit voor de feestelijke presentatie van het rolstoelbasketballteam op 2 juli in Hoofddorp. In de bijlage vindt u de uitnodiging met daarin de details. Vanaf seizoen 2016/2017 zullen de rolstoelbasketballers van Apollo Amsterdam overgaan naar BV Hoofddorp. Hierdoor gaat het ledenaantal van de rollers omhoog en […]

Nieuwe regels tegen vechtcontracten Wmo.

Geen vechtcontracten onder de reële kostprijs meer in de Wmo-hulp voor ouderen en mensen met een beperking. Dat regelt een voorgestelde Algemene Maatregel van Bestuur van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Zekerheid voor cliënten en medewerkers. Van Rijn: “We hebben te vaak gezien dat onverantwoord marktgedrag en vechtcontracten een race to the bottom […]

Extra stimulans zorgverzekeraars om zich te richten op chronisch zieken.

Minister Edith Schippers (VWS) komt met een extra stimulans voor zorgverzekeraars om betere zorg in te kopen voor chronisch zieken en andere mensen met hele hoge ziektekosten, waaronder mensen in de geestelijke gezondheidszorg. Dit gebeurt door middel van verdere verbeteringen in het systeem van de zogenaamde risicoverevening tussen zorgverzekeraars. Deze verbeteringen leiden er […]

SER zeer bezorgd over beschut werk.

De Sociaal-Economische Raad (SER) maakt zich grote zorgen over de huidige ontwikkelingen rondom beschut werk en verzoekt de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maatregelen te nemen. In de verkenning Sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet  concludeert de SER dat het beschut werk nauwelijks van de grond komt en dat de […]

Laatste nieuws: bezuiniging van 500 miljoen gaat niet door!.

Staatssecretaris Van Rijn heeft net bekend gemaakt dat de bezuiniging van 500 miljoen op de gehandicaptenzorg en ouderenzorg niet doorgaat! Dit is fantastisch nieuws. De verdere uitholling van de gehandicapten- en verpleeghuiszorg kan nu worden voorkomen. Ieder(in) stuurde recent nog een brandbrief aan de Tweede Kamer samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). […]

Uitspraken CRvB en de gevolgen voor Wmo-beleid: analyse.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed op 18 mei vier richtinggevende uitspraken over de Wmo-voorziening ‘huishoudelijke hulp’. Naar aanleiding hiervan moet een aantal gemeenten het beleid aanpassen. De VNG analyseerde de uitspraken en de gevolgen voor het gemeentelijke beleid. In een vandaag verzonden ledenbrief gaan we in op de vraag wat de […]