Stop uitholling gehandicaptenzorg

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer roepen Ieder(in) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) op om niet nog meer te bezuinigen gehandicaptenzorg. Met de brief hopen de belangenverenigingen te voorkomen dat de door het kabinet aangekondigde korting voor de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2017 doorgaat. In het regeerakkoord staat een bezuiniging […]

Belangenclub Gehandicapten: meedenken bij opvanglocatie

De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) heeft het COA een brief geschreven waarin zij aangeeft dat zij graag wil meedenken bij het opzetten van de opvanglocatie voor vluchtelingen in Vijfhuizen. Voorzitter Ed Koster: “Wij weten alles van een goed toegankeLijkheidsbeleid als het gaat om mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte.” De BGH […]

Meer stations met assistentieverlening

Reizen met de trein wordt steeds toegankelijker. Nieuwe liften en hellingbanen. Aanpassingen aan de hoogte van perrons. Meer geleidelijnen en reliëfbordjes op trapleuningen voor reiziger met een visuele beperking. Speciale stoelen voor mensen die slecht ter been zijn. Uitbreiding van het aantal stations met assistentie en een app waarmee die assistentie makkelijker geboekt […]